Saopštenje: Uprava prikriva prekršaje naručilaca

Iako je zakonski rok za dostavljanje godišnjih izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama kraj februara, na sajtu Uprave za javne nabavke je dostupna tek polovina od njihovog ukupnog broja.

Uprava za javne nabavke (UJN) je ove godine počela sa praksom objavljivanja godišnjih izvještaja o sprovedenim nabavkama naručilaca, što je značajan iskorak u pravcu veće transparentnosti. Međutim, dinamika objavljivanja ovih izvještaja pokazuje da nova aktivnost ili oduzima dosta vremena Upravi pa ove izvještaje ne postavlja u optimalnom roku, ili je skoro 50% obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama prekršilo rok za ispunjavanje ove obaveze. Naime, Uprava za javne nabavke je zaključno sa 10. martom ove godine objavila ukupno 175 individualnih godišnjih izvještaja o javnim nabavkama, dok danas, 29. marta, taj broj iznosi 341. Ukupan broj obveznika primjene Zakona u 2015. godini je iznosio 648.

Ovakvo periodično objavljivanje izvještaja nameće zaključak da Uprava još uvijek nije dobila 307 izvještaja, a da ovu informaciju o kršenju Zakona krije. Naime, odgovarajući na zahtjev Instituta alternativa u kojem smo tražili izvještaje na uzorku od 55 naručilaca, iz ove institucije su nas obavijestili da su dio izvještaja objavili na svojoj internet stranici, te da je “u obradi ostali dio izvještaja”. Nejasno je koja je ”vrsta obrade” u pitanju, budući da se izvještaji objavljuju integralno, a Zakon propisuje obavezu dostavljanja izvještaja u pisanoj, ali i u elektronskoj formi. Takođe, Uprava je trebalo već 1. marta da objavi koji to naručioci nisu dostavili izvještaj u roku, a ne da tu informaciju prikriva.

Stoga je u cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti, kao i utvrđivanja odgovornosti za kršenje Zakona, potrebno da Uprava za javne nabavke objavi individualne godišnje izvještaje naručilaca u formi u kojoj su oni dostavljeni Upravi i listu obveznika primjene zakona koji su se oglušili o ovu zakonsku odredbu – odnosno dostavili izvještaj nakon 28. februara ili ga nisu dostavili uopšte.

Podsjećamo da Zakon o javnim nabavkama neispunjavanje ove zakonske obaveze tretira kao prekršaj za koji je previđena novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura za pravno lice, odnosno od 250 EUR-a do 2.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu i organu lokalne samouprave.

Institut alternativa (IA) je i ranije ukazivao na nepostojanje potpune evidencije o kršenju Zakona o javnim nabavkama, kao i da Uprava u svom izvještaju vrši korekcije podataka iz individualnih godišnjih izvještaja naručilaca, bez napominjanja da su i u kom dijelu korekcije vršene.

Ana ĐURNIĆ
Saradnica na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *