Saopštenje: Reforma javne uprave nekoordinisana i netransparentna

Loša koordinacija procesom, kašnjenje u izvještavanju i ispunjavanju mjera zacrtanih strateškim dokumentima, uključujući i uporno odlaganje racionalizacije broja zaposlenih, nastavljaju da budu gorući problemi reforme javne uprave u Crnoj Gori.

Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatorne i strukturne reforme usvojio je izvještaje o realizaciji Strategije za reformu javne uprave i Plana reorganizacije javnog sektora za prošlu godinu krajem maja. Vlada još uvijek nije usvojila ove izvještaje, iako je rok, po Akcionom planu za poglavlje 23, bio mart 2015. godine. Na taj način se nastavlja praksa lošeg izvještavanja o reformi javne uprave, budući da je polovinu sprovođenja, još uvijek, važeće Strategije, obilježilo odsustvo bilo kakve informacije o realizaciji aktivnosti.

Ne raduje ni stepen realizacije mjera iz Stategije, niti iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora. Institut alternativa je, u odsustvu zvanične statistike, dobio podatke, od lokalnih samouprava, na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, po kojima opštine do sada nisu ispunile niti jednu obavezu predviđenu Planom reorganizacije. Podsjećanja radi, svi organi javne uprave trebalo je da do kraja 2014. godine pripreme analize o optimalnom broju izvršilaca, te plan smanjenja zaposlenih.

Budući da je Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta usvojio pomenute izještaje na elektronskoj sjednici, nameće se zaključak da ovo krovno političko tijelo za reformu javne uprave ne ”prepoznaje” probleme u sprovođenju ključnih strateških dokumenata o kojima bi trebalo raspravljati, odnosno izvršiti pritisak u pravcu njihovog prevazilaženja. Ovo tijelo se, dalje, tokom prošle godine samo ”upoznalo” sa aktivnostima na reformi na lokalnom, a ne i na državnom nivou, bez konkretnih smjernica za unapređenje. Otuda je važno preispitati ulogu Savjeta u procesu, te unaprijediti i međuinstitucionalnu koordinaciju reformom koja je dugo bila nejasna, isprepletena, podijeljena između dva ministarstva i tri koordinaciona tijela. Dodatno, primjetno je uporno odbijanje Vlade da uključi predstavnike civilnog sektora u proces izrade strateških dokumenata, kao i u sastav koordinacionih tijela koji prate njihovo sprovođenje, što dodatno doprinosi netransparentnosti.

S obzirom na to da se trenutno radi na novom strateškom dokumentu za reformu javne uprave za period 2016-2020, još jednom ističemo potrebu preciznijeg, redovnog i kvalitativno unaprijeđenog komuniciranja reforme sa javnošću, te uključivanja predstavnika civilnog sektora u sastav radne grupe koja radi na njemu, kao i tima koji će pratiti implementaciju Strategije.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *