Saopštenje: Predvidjeti budžet za mjere iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24

Apelujemo na institucije da prilikom planiranja budžeta za narednu godinu, koje je u toku, posebno obrate pažnju na sredstva potrebna za ispunjavanje mjera koje su Akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 planirana za 2015. godinu. Ovo je posebno važno ako se ima u vidu da je za narednu godinu planirano trošenje najznačajnijeg dijela sredstava iz oba Akciona plana.

Prema zaključku Vlade, sve potrošačke jedinice treba da do 31. jula dostave svoj plan budžeta za 2015. godinu Ministarstvu finansija, usklađen sa usvojenim smjernicama makroekonomske i fiskalne politike. Ovi zahtjevi će činiti osnovu državnog budžeta za 2015. godinu.

Neophodno je da se u toku formulisanja budžeta obrati posebna pažnja na Akcione planove za poglavlja 23 i 24 i predvide sredstva koja su neophodna da se planirane mjere sprovedu.

Ovdje posebno mislimo na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava kao i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koji su označeni kao nosioci aktivnosti za najveći broj mjera u Akcionim planovima.

Akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 sadrže procjene koliko će koštati sprovođenje mjera. Prema računici Instituta alternativa, ukupni troškovi za sprovođenje Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 su najznačajniji upravo u narednoj godini i iznose skoro 12 miliona eura.

Na ukupnom nivou, tokom cijelog perioda koji obuhvataju (2013-2018), troškovi za sprovođenje Akcionih planova iznose oko 47 miliona eura. Pored ove sume, tu su i troškovi za izgradnju infrastrukturnih objekata, koji za period 2013-2018 iznose preko 36 miliona eura, od čega je više od 70% planirano iz donacija.

Akcioni planovi moraju poslužiti kao nezaobilazan indikator za planiranje budžeta za narednu godinu. Posebno je potrebno imati u vidu najavljena revidiranja rokova za određene mjere sa čijom se realizacijom kasni – blagovremeno objavljivanje takvih odluka je ključno za pravilno planiranje budžeta.

Marko Sošić
Istraživač javnih politika

Naša računica troškova za sprovođenje AP za 23 i 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *