Saopštenje: Predlog zakona o Upravnoj inspekciji konačno u Skupštini

Institut alternativa pozdravlja stavljanje na dnevni red Skupštine Crne Gore razmatranje Predloga zakona o Upravnoj inspekciji koji je Vlada donijela u martu 2015. godine i poziva poslanike da kroz amandmansko djelovanje unaprijede tekst ovog zakona.

Uzimajući u obzir važnost ovog propisa za zakonit, efikasan i kvalitetan rad javne uprave, a samim tim i poboljšanje kvaliteta života građana, pozivamo poslanike da kroz amandmansko djelovanje unaprijede tekst ovog zakona, posebno u dijelu koji se odnosi na propisivanje obaveze saradnje Upravne inspekcije sa drugim inspekcijskim organima i institucijama, kao što je Državna revizorska institucija (DRI). Nadalje, smatramo da treba propisati obavezni sadržaj evidencija koje vodi Upravna inspekcija, ali i pravila komunikacije upravnih inspektora i starješina organa u kojima se vrši inspekcijski nadzor. Na kraju, potrebno je urediti postupanje po predstavkama, po uzoru na uporednu praksu iz zemalja regiona.

Jedan od ključnih preduslova zakonitog rada uprave jeste djelotvoran rad Upravne inspekcije, pa regulisanje njenog rada posebnim zakonom ima za cilj unapređenje nivoa stručnosti i kvaliteta u rješavanju upravnih predmeta. Upravna inspekcija vrši nadzor nad primjenom propisa koji uređuju rad državne uprave, prava i obaveze državnih službenika i namještenika, upravni postupak, kao i zabranu diskriminacije.

Za građane i pravna lica reforma upravnog postupanja trebalo bi da donese pojednostavljivanje postupaka pred organima uprave, kao i povećanje kvaliteta pružanja javnih usluga. Jedna od novina koju predviđa Predlog zakona o Upravnoj inspekciji jeste mogućnost da građani i pravna lica podnesu inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora, sa ciljem ostvarivanja zaštite od nezakonitog rada organa javne uprave.

Razmatranje Predloga zakona o Upravnoj inspekciji planirano je za Šestu sjednicu prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore, koja će se održati u srijedu, 01. juna 2016. godine.

Milica MILONJIĆ
Istraživačica javnih politika

Povezane vijesti:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *