Saopštenje: Podrška otvaranju parlamentarne istrage u vezi sa privatizacijom Telekoma

Institut alternativa podržava inicijativu za otvaranje parlamentarne istrage i obrazovanje anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o privatizaciji Telekoma Crne Gore.

Pozivamo poslanike vladajuće većine da podrže sprovođenje parlamentarne istrage jer ne postoje formalno pravne prepreke za njeno otvaranje, što se može vidjeti i iz informacije Ministarstva pravde povodom predloga odluke o otvaranju parlamentarne istrage.

Na ovaj način želimo ukazati na značaj kontrolnog mehanizma parlamentarne istrage u ispitivanju pitanja od javnog interesa, ali i da istaknemo uvjerenje da u ovom konkretnom slučaju njeno održavanje može doprinijeti rasvjetljavanju sumnji o koruptivnim radnjama.

S obzirom na to da u Crnoj Gori parlamentarna istraga nije korišćena od usvajanja važećeg Poslovnika Skupštine 2006. godine, njeno sprovođenje ukazalo bi na opredijeljenost svih političkih partija u parlamentu da se unaprijedi, za sada, slaba kontrolna funkcija parlamenta. Takođe, sprovođenje parlamentarne istrage označilo bi spremnost članova parlamenta da se ovaj instrument razvija, te češće primjenjuje u praksi na što funkcionalniji način.

Institut parlamentarne istrage u mnogim zemljama se pokazao kao izuzetno važan kontrolni mehanizam parlamenta u odnosu na izvršnu vlast. Uzimajući u obzir da u Crnoj Gori regulisanje ovog instrumenta ima normativnih nedostataka, smatramo da je neophodno njegovo zakonsko regulisanje kako bi se tim pravnim okvirom precizno definisale nadležnosti anketnog odbora i njegova posebna ovlašćenja.

Zakonom o parlamentarnim istragama treba propisati obavezu državnih službenika da budu saslušani pred anketnim odborom, kao i kaznene odredbe za neodazivanje na poziv. Ovakvim zakonskim odredbama značajno bi se unaprijedio mehanizam parlamentarne istrage u našoj zemlji, ali i pratila praksa većine zemalja razvijene parlamentarne demokratije koje su parlamentarne istrage uredile posebnim zakonom.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.