Saopštenje: Opštine i dalje neracionalno zapošljavaju

Crnogorske lokalne samouprave su tokom 2014. nastavile sa praksom neracionalnog zapošljavanja, iako nisu usvojile analizu o optimalnom broju izvršilaca, niti plan smanjenja zaposlenih, što su morale uraditi do kraja prošle godine.

Opštine su, uz izuzetak Andrijevice, Danilovgrada, Mojkovca i Šavnika, sprovodile procedure zapošljavanja tokom 2014. godine, bez obzira što nisu ispunile formalne preduslove za to. Nijedna opština nije realizovala obaveze iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora. Naime, kako bi smanjile broj zaposlenih, opštine su bile u obavezi da pripreme analizu o optimalnom broju izvršilaca što bi, dalje, vodilo usvajanju novih pravilnika, te pripremi plana racionalizacije. Iako je rok istekao za sve tri obaveze, opštine su na naš zahtjev odgovorile da nisu u posjedu pomenutih dokumenata, ili da je rad na njima u toku. Po zvaničnim podacima, trenutno je najmanje 2300 prekobrojnih u opštinama, iako bi taj broj mogao biti i veći, budući da su projekcije date bez prethodnih analiza i da iste nisu još uvijek sprovedene.

Na upit o ukupnom broju zaposlenih, lokalne samouprave ne dostavljaju podatke o zaposlenima u javnim preduzećima i ustanovama, već samo za centralnu administraciju. Opština Žabljak je odbila zahtjev i po ovom osnovu. Po informacijama koje su Institutu alternativa dostavile opštine, u lokalnim administracijama zaključno sa 31. decembrom 2014. godine radilo je 3772 službenika i namještenika (nisu uključeni podaci za Bijelo Polje, Žabljak i Gusinje). Ranije objavljeni podaci Ministarstva finansija pokazuju da je u septembru 2014. ukupan broj zaposlenih, uključujući i javne ustanove i preduzeća čiji su osnivači opštine, na lokalnom nivou iznosio 11778, što je za 1270 više nego 2012. godine.

U zapošljavanju tokom prošle godine prednjačile su opštine Podgorica, Pljevlja, Herceg Novi i Nikšić. Opština Cetinje nam nije dostavila informacije o broju izvršilaca koji su primljeni u radni odnos tokom prošle godine, uz obrazloženje da uvid možemo ostvariti u njihovim prostorijama. Opština Bijelo Polje nije odgovorila na naš zahtjev, nastavljajući, na taj način, da se kontinuirano oglušava o zakonsku obavezu dostavljanja informacija na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *