Saopštenje: Omogućiti članstvo NVO predstavnika u Etičkom odboru

Članstvo predstavnika civilnog društva u Etičkom odboru za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika unapijedilo bi rad ovog tijela, koje se, za sada, ne može pohvaliti zapaženim rezultatima.

Etički odbor je formiran 2013. godine, sa ciljem praćenja primjene kodeksa koji je usvojen u okviru sveobuhvatne reforme službeničkog sistema u Crnoj Gori.

Međutim, u svom dosadašnjem radu, ovo tijelo nije ispunilo obavezu da se sastane najmanje jednom mjesečno. U periodu od 2. aprila 2013. godine do 24. oktobra 2014. godine održalo je svega 11 sjednica, primilo samo jednu pritužbu za povredu Etičkog kodeksa i jednu inicijativu za davanje mišljenja o primjeni etičkih standarda.

Stav Instituta alternativa (IA) je da su nedovoljna ovlašćenja ali i način formiranja Etičkog odbora, koji ostavlja mogućnost da starješine organa po svojoj slobodnoj procjeni imenuju članove ovog tijela bez njihove prethodne prijave za članstvo, glavni razlozi za njegovu pasivnost i praktičnu „nevidljivost“ pred građanima.

Takođe, činjenica da Etički odbor nije otvoren za članove van državnih organa, utiče na nedostatak samostalnih inicijativa za utvrđivanje poštovanja Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika, koje bi ovo tijelo moglo i ima nadležnost da pokreće.

IA smatra da, po ugledu na sastav etičkih odbora Uprave policije i Uprave carine, javni poziv za članstvo u Etičkom odboru za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika. treba da bude raspisan za predstavnike nevladinog sektora. Takvo rješenje bi unaprijedilo javnost rada i samoinicijativnost ovog tijela.

Takođe, Vlada Crne Gore treba bliže da reguliše procedure imenovanja i ostalih članova Etičkog odbora, koje bi podrazumijevale javni poziv svim službenicima i namještenicima da se prijave za članstvo u ovom tijelu, kao i jasne procedure njihovog izbora, koje trenutno izostaju.

Činjenica je da se način na koji su imenovani članovi ovog tijela, bez svojevoljnog prijavljivanja da budu u njegovom sastavu, negativno odrazio na njihovu sposobnost da aktivno učestvuju u sjednicama, doprinoseći nezavidnom učinku tijela koje, osim što bi trebalo da bude čuvar etičkih standarda, treba da igra i ulogu važnog antikorupcijskog mehanizma.

Milena Milošević
istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *