Saopštenje: Napredak simboličan, korupcija uporna

Od posebne je važnosti što Evropski parlament u svojoj Rezoluciji o Crnoj Gori ukazuje na značaj usvajanja kvalitetnog strateškog okvira za reformu javne uprave u narednom četvorogodišnjem periodu, a koji mora utvrditi osnov za depolitizaciju administracije, te obezbijediti poštovanje principa napredovanja i zapošljavanja na osnovu zasluga, kao i odgovornost i transparentnost.

Budući da dosadašnji nacrti Strategije reforme javne uprave za period 2016-2020. godine nisu odgovorili na ove izazove, Institut alternativa još jednom ukazuje na potrebu dodatnog unapređenja ovog dokumenta kako bi bio solidna osnova za prijeko potrebno reformisanje i poboljšanje kvaliteta rada uprave. Samo na ovaj način se može obezbijediti pravo građana na dobru administraciju, oslobođenu korupcije.

Institut alternativa smatra posebno zabrinjavajućim ocjene Evropskog parlamenta o manjku rezultata u oblasti vladavine prava, sveprisutnu korupciju i, ujedno naglašava zaključke ove institucije o značaju slobodnih i fer izbora i slobode medija za demokratsku budućnost Crne Gore. U Rezoluciji Evropskog parlamenta se ističe da, bez obzira na zakonodavna unapređenja, korupcija nastavlja da bude razlog za ozbiljnu zabrinutost i to na svim nivoima. Stoga je nephodno, stav je EP, intenzivirati njeno suzbijanje i to posebno na osnovu uspostavljanja rezultata u istragama, procesuiranju i sankcionisanju krivičnih djela sa elementima korupcije uz fokus na one na visokom nivou, te sprovođenjem efikasnih finansijskih istraga. U tom pravcu, navodi se, od posebnog je značaja jačanje kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva, te obezbjeđivanje nezavisnosti u radu Agencije za sprečavanje korupcije.

U jačanju vladavine prava, Evropski parlament ističe ulogu civilnog društva koje je pokazalo više puta svoju djelotvornost, te poziva državu da dalje unaprijedi i omogući pristup informacijama koje se odnose na proces pristupanja, te obezbijedi održivo finansiranje projekata civilnog društva iz državnih fondova. Istovremeno, EP ukazuje na potrebu snažnijeg parlamentarnog nadzora nad procesom pristupanja, ali i jačanja kapaciteta Skupštine, te dalje osnaživanje mjera koje će dovesti do jačanja povjerenja građana u rad ove institucije.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *