Saopštenje: Nabavke bez kontrole

Iako spadaju u šest visoko rizičnih oblasti za korupciju u Crnoj Gori, a unapređenje kontrole nad sprovođenjem zaključenih ugovora ključno mjerilo za napredovanje u procesu pregovora u okviru poglavlja 23, kontrola javnih nabavki je i dalje ograničena i zabrinjavajuća.

Učešće javnih nabavki u ukupnom BDP u 2014. godini će iznositi blizu 15%, procjene su Ministarstva finansija, što je gotovo dvostruko više nego u 2013. Ogroman novac koji se izdvaja iz budžeta za nabavke roba i usluga nedovoljno je kontrolisan. Razloge za ovo treba tražiti u ograničenim kapacitetima nadležnih institucija, manjku transparentnosti, ali i odgovornosti za učestalo kršenje Zakona o javnim nabavkama. Pored toga što se kasni s usvajanjem izmjena Zakona, sporno je što predlog izmjena ne uvodi adekvatno rješenje za kontrolu sprovođenja ugovora o javnim nabavkama, budući da Uprava za inspekcijske poslove ni u punom kapacitetu ne može da kontroliše preko 5000 zaključenih ugovora na godišnjem nivou. Ovaj broj ne uključuje neposredne sporazume.

U Crnoj Gori se ne objavljuju aneksi ugovora, iako se njima mijenjaju odredbe osnovnih ugovora, pa je, samim tim, prostor za korupciju značajan. Takođe, nedostupni su podaci o nabavkama koje su zaključene direktnom pogodbom između naručioca i ponuđača, iako je u više navrata Državna revizorska institucija ukazivala da se upotreba ove procedure zloupotrebljava. Za unapređenje kontrole javnih nabavki upravo su od velikog značaja aktivnosti Državne revizorske institucije u fazi realizacije ugovora.

Zakonom nisu definisani svi mogući prekršaji u postupcima javnih nabavki, pa tako npr. naručioci ne snose odgovornost za dostavljanje netačnih i nepotpunih informacija. Štaviše, još uvijek nema utvrđene krivične odgovornosti za nepravilnosti u javnim nabavkama, budući da nije donešena pravosnažna presude za korupciju u ovoj oblasti.

Upravo s ciljem unapređenja kontrole javnih nabavki, Institut alternativa je, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, započeo sprovođenje projekta “Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama”. Projekat će trajati 12 mjeseci, dok će aktivnosti biti usmjerene ka jačanju saradnje između nedržavnih aktera u zajedničkim naporima u utvrđivanju nepravilnosti u oblasti javnih nabavki i formulisanju preporuka za unapređenje.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *