Saopštenje: Javnost bez uvida u ključni dokument reforme javne uprave

Plan reorganizacije javne uprave, iako je usvojen na sjednici Vlade od 18. jula ove godine, nije objavljen na Internetu što je u suprotnosti sa Odlukom Vlade o objavljivanju materijala sa sjednica i podriva transparentnost njenog rada.

U prijedlogu priloga izvještaja o napretku Crne Gore u periodu između 25. aprila i 31. jula, koji je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pripremilo za Evropsku komisiju, piše da je plan reorganizacije javne uprave usvojen 18. jula ove godine.

Na sajtu Vlade, međutim, pretragom obavljenog materijala sa sjednice održane tog datuma, nije moguće pronaći ovaj dokument.

Institut alternativa podsjeća nadležne da je Odlukom Vlade iz jula 2011. godine predviđeno objavljivanje nacrta zakona, predloga zakona, izvještaja o javnoj raspravi, predloga uredbi, odluka, strategija, planova, izvještaja i informacija, nacrta, odnosno predloga ugovora, predloga rješenja o imenovanju, postavljenju ili razrješenju, koji se razmatraju na sjednicama Vlade, pod uslovom da ova dokumenta nisu označena stepenom tajnosti.

Otud pozivamo Vladu da stavi na uvid javnosti pomenuti plan, koji predstavlja jedan od temeljnih dokumenata u sveobuhvatnoj reformi crnogorske javne uprave.

Sama činjenica da trećina zaposlenih u Crnoj Gori radi u javnom sektoru, dodatno povećava neophodnost javnog uvida u ovaj dokument.

Za sada, javnosti je dostupan samo nacrt plana reorganizacije javnog sektora, iz aprila 2012. godine, kojim je predviđeno drastično smanjenje broja zaposlenih u organima javne uprave.

Samo u Upravi policije koja trenutno broji blizu 5 hiljada zaposlenih, ovim planom je bilo predviđeno smanjenje broja zaposlenih za 10 procenata u 2013. i 2014. godini, a u 2015. godini za dodatnih 15 procenata.

Milena MILOŠEVIĆ
istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *