Saopštenje: Ima li političke volje za ozbiljno učešće u OGP inicijativi?

Iako je članica globalne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada (OGP) Crna Gora kasni sa ispunjavanjem obaveza i do 30. aprila nije dostavila prvu verziju drugog Akcionog plana Sekretarijatu za OGP.

Zemlje-članice inicijative obavezne su da razvijaju Akcione planove kojima se promovišu prinicipi transparentnosti, odgovornosti, razvoj novih tehnologija i inovacija, kroz konsultativni proces koji uključuje više zainteresovanih strana i obavezno aktivno učešće građana i civilnog društva. Danas OGP inicijativa okupljna 64 zemlje svijeta a Crna Gora je postala članica inicijative 2011. godine usvojivši prvi Akcioni plan. Međutim, od sredine 2013. godine nema nikakvih aktivnosti u pogledu rada na izradi drugog Akcionog plana.

Vlada je na 64. sjednici, održanoj 10. aprila 2014. godine, donijela zaključak kojim se zadužuje kabinet predsjednika Vlade da „u što kraćem roku“ imenuje novog koordinatora koji će formirati novi operativni tim Partnerstva otvorenih vlada, ali javnosti još uvijek nije poznato ko je novi koordinator. Zaključkom Vlade, takođe je zadužena Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama da najkasnije u roku od 7 dana od imenovanja novog koordinatora otpočne aktivnosti na izboru predstavnika NVO u Operativnom timu u skladu sa Uredbom o saradnji Vlade i NVO – što takođe nije još uvijek započeto. Kašnjenje u sprovođenju ovih zaključaka, između ostalog, onemogućilo je dalji rad na pripremi novog Akcionog plana.

Budući da je rok za finalnu verziju Akcionog plana 15. jun, a za početak sprovođenja novog AP 1. jul, potrebno je što prije imenovati koordinatora operativnog tima i ostavle članove, predstavnike Vlade i nevladinih organizacija. Preporuka Instituta alternativa je da se u Operativni tim uključe i prestavnik Unije poslodavaca i Zajednice opština u skladu sa prinicipima inicijative o uključivanju svih segmenata društva u kreiranje javnih politika i građenju snažnije veze između građana i Vlade.

Proces izrade novog AP mora biti široko participativan tj. mora aktivno da uključi građane – za šta je sve manje vremena imajući u vidu postavljene rokove. Primjer dobre prakse je Gruzija gdje je 700 građana učestvovalo i dalo predloge za aktivnosti i mjere AP na 19 održanih sastanaka u 14. gradova. Slična praksa zastupljena je i u zemljama Zapadne Evrope.

Za sprovođenje mjera iz novog akcionog plana biće potrebno izdvojiti budžetska sredstva čime će se mjeriti stvarna opredijeljenost Vlade da konkretnim aktivnostima doprinese ostvarenju ciljeva inicijative.

Predstavnica Instituta alternativa, Dina Bajramspahić, učestvuje na konferenciji „Partnerstvo otvorenih vlada – Evropski regionalni sastanak“ u Dablinu, Irska, koji se održava 8. i 9. maja i okuplja preko 300 predstavnika Vlada i organizacija civilnog društva iz zemalja Evrope, međunarodnih organizacija, biznis i akademske zajednice sa ciljem razmijene iskustava u sprovođenju ove inicijative i pružanja podrške u boljoj realizaciji ovog instrumenta za globalni razvoj i antikorupciju.

Dina Bajramspahić istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *