Saopštenje: IA dostavio predloge mjera Operativnom timu Partnerstva otvorenih vlada

U toku je rad na izradi drugog Akcionog plana Crne Gore u okviru globalne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada. Radna grupa zadužena za pripremu ovog dokumenta vrlo aktivno razmatra veliki broj ideja koje su dostavili članovi radne grupe, koju čine predstavnici Vlade i nevladinih organizacija. Institut alternativa je jedna od, trenutno, četiri NVO koje su dio ovog tima, a ostale su CGO, CDT, i MANS.

IA je, za sada, dostavio deset predloga koje smatramo ključnim za reforme u oblasti povećanja javnog integriteta, efikasnijeg upravljanje javnim resursima, te odgovornijeg rada Vlade.

Kada je u pitanju transparentnost javnih finansija, predložili smo uspostavljanje javnog registra svih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta Crne Gore, koji će sadržati informacije o uloženim sredstvima i trenutnom statusu projekata. Predložili smo da svaki projekat bude predstavljen sa kompletnom planskom dokumentacijom kao i pojednostavljenim opisom, iznosom uloženih sredstava po godinama, trenutnom fazom realizacije. Baza bi bila javna i jednostavna za korišćenje, pretragu i preuzimanje podataka.

Imajući u vidu da se značajna sredstva građana troše kroz procedure javnih nabavki, predložili smo hitno unapređenje stanja na portalu javnih nabavki. Kako bi se unaprijedila transparentnost, potrebno je propisati izmjenama Zakona o javnim nabavkama:

 • obavezu objavljivanja izvještaja o javnim nabavkama na portalu i standardizovana forma (u nekom od formata koji su mašinski čitljivi (CSV, XML, JSON i Excel) koju naručioci popunjavaju radi objavljivanja podataka o javnim nabavkama na portalu;
 • obavezu jedinstvenog način imenovanja dokumenata kako bi se automatski klasifikovali, te kako bi na taj način bio omogućen uvid zainteresovanim stranama u relevantne ukupne podatke;
 • uvesti vizuelno klasifikovanje podataka po vrsti dokumenta i automatsku obradu podataka iz izvještaja o javnim nabavkama o ukupnoj vrijednosti nabavki, odnosno po obrascima A, B i C;
 • te obavezu objavljivanja neposrednih sporazuma.

Takođe smo predložili unaprijeđenje sprovođenja Zakona o tajnosti podataka. Naime, smatramo da je potrebno da Direkcija za zaštitu tajnih podataka sačini izvještaj o sprovođenju Zakona o tajnosti podataka u poslednjih 3 godine koji će da obuhvati analizu sprovođenja svih odredbi a posebno sledeće informacije:

 • spisak podataka kojima je istekla tajnost u zakonski propisanom roku, (sa kratkim opisom),
 • spisak državnik organa koji su formirali komisiju za peridiodično preispitivanje tajnosti podataka sa brojem podataka čija je tajnost razmotrena,
 • broj podataka kojima je u svakoj od komisija smanjen stepen tajnosti,
 • spisak podataka (informacija, dokumenta sa kratkim opisom), sa kojih je uklonjena oznaka tajnosti,
 • podatke o sprovođenju kaznenih odredbi, posebno spisak pravnih lica kažnjenih po osnovu svake tačke člana 82 (pojedinačno).

S tim u vezi, takođe je neophodno da svi državni organi da na svojim sajtovima postave posebnu sekciju za objavljivanje podataka, informacija, dokumenata sa kojih je uklonjena oznaka tajnosti ili istekla u zakonski određenom roku, kao i rješenja o formiranju komisije za priodično preispitivanje i kratke informacije o njihovom radu i rezultatima.

Jedan od naših predloga odnosi se na unapređenje rada Etičkog odbora za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika. Izmjenama Etičkog kodeksa potrebno je propisati obavezu objavljivanja javnog poziva svim službenicima i namještenicima i predstavnicima civilnog društva da se prijave za članstvo u Etičkom odboru. Procedure za izbor članova Odbora treba da se vrše na osnovu konsultacija između starješina državnih organa, uz uvažavanje stručnih i radnih kvaliteta prijavljenih državnih službenika i namještenika, odnosno uz uvažavanje ekspertize organizacija civilnog društva. Takođe je važno uspostaviti sajt Etičkog odbora na kojem će biti objavljene sve relevantne informacije o radu, i pružena mogućnost građanima da dostavljaju on-line pritužbe.

Za unapređenje sprovođenja javnih politika u oblasti reforme javne uprave, neophodno je uključiti predstavnike NVO u krovna radna tijela za reformu javne uprave, praćenje sprovođenja Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora, i reformu lokalne samouprave.

Kada je riječ o unaprijeđenju transparetnosti rada Vlade, naš predlog je da se obezbijedi live stream prenos sjednica Vlade na portalu Vlade, da se izmijeni Odluka o objavljivanju materijala sa sjednica Vlada s ciljem izmjene prakse objavljivanja razmotrene a ne usvojene verzije dokumenata. Takođe smo sugerisali da se uvede praksa objavljivanja zapisnika sa sjednica Vlade, ili bar djelova zapisnika koji se odnose na stručne rasprave i odučivanje o sistemskim rješenjima; te ponovo razmotriti potrebu usvajanja Zakona o Vladi.

Predložili smo i mjere za unapređenje vođenja statistike u oblasti krivičnog pravosuđa i to na način što će se formirati radna grupa koju će činiti predstavnici Uprave policije, Državnog tužilaštva, Vrhovnog suda, Ministarstva pravde, itd, koja će pripremiti analizu stanja i razlika u statističkom izvještavanju policije, tužilaštva i sudova, i predložiti mjere za postepeno ujednačavanje statistike, sa rokovima za realizaciju zaključaka i preporuka.

Konačno, neophodno je, pored obaveze objavljivanja zaključenih ugovora, Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama propisati obavezu:

 • objavljivanja naplaćenih sredstava i planova finansijskih otplata na kvartalnoj osnovi;
 • dostavljanja izvještaja o nadzoru nad sprovođenjem ugovora o JPP i koncesijama na kvartalnoj osnovi nadležnom organu za ažuriranje registra (a uključuju informacije o kašnjenjima, raskidima ugovora i ostalim bitnim informacijama za realizaciju ugovora);
 • uključivanja informacija iz dosadašnjeg registra o koncesijama u novoupostavljeni registar;
 • dostavljanja podataka u nekom od formata koji su mašinski čitljivi.

Dina Bajramspahić
istraživačica javnih politika i predstavnica IA u Operativnom timu POV

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *