Saopštenje: Glavni grad fingira saradnju u izradi svog budžeta za 2018. godinu

Glavni grad fingira saradnju sa Institutom alternativa u izradi budžeta za 2018. godinu, kroz obesmišljavanje učešća u radnoj grupi, stavljanje pred svršen čin i nedostavljanje nacrta budžeta predstavnici Instituta alternativa.

Glavni grad Podgorica je 12. januara 2017. godine raspisao javni poziv nevladinim organizacijama za saradnju i partnerstvo u izradi akata unadležnosti Glavnog grada. Jedan od tih akata je i Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2018. godinu. Prijave za partnerstvo u izradi ovog zakonskog akta podnijelo je osam nevladinih organizacija, među kojima i Institut alternativa.

Pola godine kasnije, 30. maja 2017, u Radnu grupu za izradu Predloga Odluke o budžetu Glavnog grada za 2018. godinu, izabrana je predstavnica Instituta alternativa, kao organizacije sa dugogodišnjim iskustvom u praćenju lokalne potrošnje.

O dinamici rada radne grupe, rokovima i mogućnostima saradnje u toku izrade budžeta Glavnog grada za narednu godinu, Institut alternativa nije bio obaviješten do 1. novembra 2017. godine, uprkos prethodno upućenim dopisima Sekretarijatu za finansije. Tog dana pozvani smo na konsultacije, onda kada je nacrt budžeta završen, pa je Glavni grad ovakve konsultacije učinio isključivo formalnim.

Istog dana informisani smo da nacrt budžeta još uvijek nije poslat Ministarstvu finansija na mišljenje, iako je zakonski rok isticao istog dana, 1. novembra. Dodatno, informisani smo da radna grupa za izradu Predloga Odluke o budžetu za 2018. godinu zapravo ne postoji, jer Sekretarijat za finansije Glavnog grada samostalno radi na ovom aktu.

Institut alternativa za sve ovo vrijeme nije ostvario uvid u nacrt budžeta, niti je dobio bilo kakve informacije o radu ove radne grupe.

Ovakvo postupanje lokalnih vlasti Glavnog grada uskratilo je prostor za suštinsko učešće javnosti u kreiranju ovako važnog akta i doprinos Instituta alternativa sveo isključivo na dostavljanje komentara Glavnom gradu u toku centralne javne rasprave, kada je akt finalizovan i neće podleći većim izmjenama, pa je s toga spreman za usvajanje.

Zabrinuti smo i razočarani ovakvim postupanjem Glavnog grada, koji obesmišljava raspisivanje poziva za izbor kandidata u radnu grupu, pokazuje potpuno nerazumijevanje koncepta učešća javnosti u formulisanju opštinskih odluka i želi da članstvo IA u radnoj grupi svede na puku formalnost.

Ivana Bogojević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *