Saopštenje: Državni organi da objavljuju spiskove zaposlenih

Više od dvije trećine organa državne uprave nije objavilo spiskove svojih službenika i namještenika na Internetu, što je u suprotnosti sa njihovom zakonskom obavezom i negativno se odražava na transparentost rada državne administracije.

Od ukupno 52 organa definisana Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, uključujući i organe u sastavu ministarstava, njih 15 je objavilo spiskove državnih službenika i namještenika na svojim Internet prezentacijama, Institut alternativa (IA) je ustanovio naprednim pretraživanjem ovih stranica.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za zaštitu životne sredine, Državni arhiv, Zavod za intelektualnu svojinu, Zavod za školstvo, Sekretarijat za zakonodavstvo, Agencija za duvan, Poreska uprava, Uprava za kadrove i Uprava za antikorupcijsku inicijativu na svojim sajtovima su objavili imena i prezimena zaposlenih.

Mali broj organa koji je na uvid javnosti stavio ove informacije pokazuje nepoštovanje odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je stupio na snagu u februaru ove godine.

Naime, član 12 ovog Zakona propisuje, između ostalog, da je organ vlasti dužan da na svojoj Internet stranici objavi spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima.

Dosljedna primjena ovih zakonskih rješenja značajno bi unaprijedila transparentnost rada državnih institucija.

Ona bi takođe unaprijedila profesionalizaciju državne uprave, omogućavanjem lakšeg praćenja primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima, od kojeg se očekuje da stane na put dugogodišnjoj politizaciji i nepotizmu prilikom zapošljavanja i napredovanja u državnim organima.

Drugim riječima, redovnim ažuriranjem spiskova zaposlenih u državnim organima lakše bi se došlo do informacija o popuni radnih mjesta i kretanju broja službenika i namještenika.

IA zato poziva sve državne organe da ispune svoju obavezu i redovno ažuriraju spiskove državnih službenika i namještenika.

Milena Janketić
Saradnica na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *