Saopštenje: Da li poslanici čitaju izvještaje DRI?

Skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport nije podržao inicijativu poslanika Srđana Perića da se održi kontrolno saslušanje ministra prosvjete, Slavoljuba Stijepovića o stanju u izdavačkoj djelatnosti, u svijetlu nalaza iz Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod da udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu.

Podsjećamo da izvještaj DRI o reviziji Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva sadrži neke od najozbiljnijih kritika i nalaza koje je neki subjekat revizije zavrijedio u dosadašnjem radu DRI. Zahvaljujući Izvještaju DRI, saznali smo da u Zavodu za udžebnike i nastavna sredstva u postoje materijalno značajne greške finansijskom poslovanju, uključujući činjenicu da je preko tri miliona eura pogrešno prikazano u finansijskom iskazu za 2012. godinu.Takođe, DRI je otkrila da Zavod u svom radu na materijalno značajan način krši brojne zakone i interne akte, uključujući Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakona o radu, i dr. Neekonomično poslovanje Zavoda dovelo je prema procjenama DRI do gubitka od više od pola milona eura, a samo u oblasti javnih nabavki registrovane su nepravilnosti u iznosu većem od 850 000 eura.

Sve ovo je navelo DRI da izrazi uslovno mišljenje na finansijski izvještaj Zavoda i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima i ekonomičnost poslovanja.

Ipak, pored svih činjenica, većina u Odboru za za prosvjetu, nauku, kulturu i sport ocijenila je nepotrebnim saslušanje predstavnika nadležnog minstarstva o ovom pitanju i odbila inicijativu za kontrolnim saslušanjem.

Postavljamo pitanje poslanicima koji su glasali protiv iniciatjive poslanika Perića – što je još potrebno da bi se zainteresovali za rad potrošačke jedinice nad kojom sprovode nadozor od oštrih ocjena i problema koje je registrovala DRI? Takođe, ko će se pozabaviti ovom materijom ako je nadležni Odbor Skupštine ne smatra vrijednom predmeta kontrolnog saslušanja?

Skupštinski Odbori nažalost već predugo imaju praksu ignorisanja izvještaja o reviziji subjekata nad kojima vrše nadzor, zbog čega je parlamentarni nadzor budžeta nerazvijen i u nekim slučajeva, nepostojeći. Osim Odbora za bezbjednost i odbranu i matičnog Odbora za ekonomiju finansije i budžet, nijedan drugi odbor se nije na posebnoj sjednici bavio nekim izvještajem DRI.

Ova praksa mora prestati i skupštinski Odbori moraju koristiti rad DRI kao alat za vršenje parlamentarne kontrole budžeta. Ako se izvještaji DRI ne čitaju i koriste od strane poslanika i predstavnika drugih kontrolnih institucija, od njih neće biti mnogo koristi.

Jučerašnje odbijanje inicijative koja je došla iz Pozitivne Crne Gore smatramo poraznim po Skupštinu. Pozivamo poslanike Odbora za za prosvjetu, nauku, kulturu i sport da pitanje vrate na dnevni red i pozovu na odgovornost one koji su doveli do nepoštovanja zakona i materijalno značajnih grešaka u radu ustanove nad kojom vrše nadzor.

Marko Sošić
Istraživač javnih politka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *