Saopštenje: Agencija da informiše javnost kako funkcioneri prijavljuju i pravdaju prihode i imovinu

Institut alternativa uputio je preporuke Agenciji za sprječavanje korupcije koje su primarno usmjerene na unaprjeđenje informisanja javnosti Agencije o njenim aktivnostima, a naročito u dijelu kontrole imovinskih kartona javnih funkcionera i državnih službenika i ishodu kontrola.

Razlog tome je, primarno, slaba vidljivost rezultata rada Agencije tokom 2016. godine. Naime, veliki broj odluka i mišljenja koje Agencija donosi nalazi se na njenoj Internet prezentaciji, ali ne postoje sistematizovani podaci o aktivnostima Agencije koji bi omogućili uvid zainteresovanoj javnosti u to šta Agencija radi, kakvi su njeni rezultati i da li oni doprinose efikasnoj borbi protiv korupcije.

Preporuke su, u prvom redu, usmjerene na unaprjeđenje kontrole imovinskih kartona javnih funkcionera i državnih službenika, a naročito na povećanje transparentnosti podataka o sprovedenim kontrolama.

Naime, Agenciji smo preporučili da informiše javnost o tome čije je imovinske kartone kontrolisala i da li je i kakve nepravilnosti utvrdila, za svakog funkcionera pojedinačno, imenom i prezimenom. Odnosno, smatramo da javnost treba da zna ko nije uredno prijavio prihode i imovinu i šta je Agencija po tom pitanju preduzela. Ove podatke treba objaviti po okončanju postupka koji se vodi pred Agencijom ili drugim organima nadležnim za procesuiranje ovakvih slučajeva po nalazima Agencije.

Preporučili smo i da Agencija objavljuje podatke o kontrolama imovinskih kartona u kojima je provjeravala osnov sticanja imovine, odnosno tražila dodatna izjašnjenja i dokumentaciju od javnih funkcionera za imovinu koju posjeduju. Preciznije – kome je Agencija tražila dodatna izjašnjenja i dokumentaciju, za koju pokretnost ili nepokretnost i da li je funkcioner uspio da «opravda» njeno posjedovanje. Ukoliko nije, javnost treba to da zna, ali i da ima uvid u to šta je Agencija iz svoje nadležnosti u tom slučaju preduzela. Samo se ovako javni funkcioneri, ali i Agencija čiji je zadatak da ih kontroliše, mogu pozvati na odgovornost pred građanima koji plaćaju njihov rad i funkcionisanje.

Imajući u vidu ograničenje iz Zakona o sprječavanju korupcije koje onemogućava Agenciji da objavi odluke kojima se utvrđuje da javnih funkcioner nije povrijedio odredbe ovog Zakona, preporučili smo Agenciji da po takvim donijetim odlukama javnim funkcionerimatraži saglasnost za objavljivanje odluka i objavi informaciju o tome kome je tražila saglasnost i ko joj je takvu saglasnost dao, a ko ne. Smatramo da je ovo izuzetno važno s aspekta integriteta službenika koji kontrolišu imovinske kartone kao i cijele Agencije, ali i integriteta javnih funkcionera, naročito ako bi se naknadno utvrdilo da taj funkcioner jeste povrijedio odredbe Zakona. Takođe, smatramo i da ne postoji razlog koji bi bilo kog javnog funkcionera opredijelio da sakrije dokument kojim se utvrđuje da su njegovi prihodi i imovina zakonito stečeni i uredno prijavljeni.

Ostale preporuke usmjerene su i na unaprjeđenje zaštite zviždača, kontrole finansiranja političkih subjekata i jačanje integriteta u javnom sektoru.

Ana Đurnić
Istraživačica javnih politika

Ovdje možete preuzeti Preporuke za unaprijeđenje rada Agencije za sprječavanje korupcije tokom 2017. godine i Komentare Instituta alternativa na Predlog Plana rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu u cjelosti.

Preporuke smo pripremili i uputili Agenciji za sprječavanje korupcije u okviru projekta “Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije”, koji IA sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Misljenja i stavovi izneseni u dokumentima ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Ambasade Kraljevine Holandije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *