Rezultati istraživanja javnog mnjenja: Većinsko povjerenje u policiju uprkos percepciji da korupcije ima

Šest od deset građana Crne Gore ima povjerenja u policiju. Ipak, većina građana takođe smatra da je korupcija u ovoj instituciji relativno raširena, prema danas predstavljenim rezultatima istraživanja javnog mnjenja.

Institut alternativa je predstavio rezultate terenskog istraživanja, sprovedenog u aprilu 2016. godine od strane agencije IPSOS Strategic Marketing, na reprezentativnom uzorku od hiljadu odraslih osoba, građana Crne Gore.

“Pored visokog nivoa javnog povjerenja, stavovi građana takođe pokazuju da oni uglavnom imaju pozitivne asocijacije na prosječne policijske službenike i službenice”, kazala je Milena Milošević, istraživačica u IA, na predstavljanju istraživanja.

Ona je naglasila, međutim, da su ovi pozitivni rezultati u suprotnosti sa ostalim nalazima istraživanja, što daje ponešto kompleksnu sliku o stavovima građana o policiji.

Građani tako smatraju da je korupcija unutar ove institucije relativno raširena, i da policija pretežno služi partikularnim interesima. Prema mišljenju građana, ni zapošljavanje u policiji nije zasnovano na zaslugama.

Naime, 36 % građana smatra da je korupcija donekle rasprostranjena, a preko 19 % da je rasprostranjena do najvećeg stepena. Samo 13% građana smatra da korupcije u policiji uopšte nema.

Percepcija korupcije u policiji je i jedan od najstabilnijih rezultata ovogodišnjeg istraživanja u odnosu na slično istraživanje sprovedeno prošle godine.

Građani srpske nacionalnosti imaju manje povjerenja u policiju i vide je kao posebno otuđenu od građana. Manje od polovine ispitanika (42%) koji su se identifikovali kao Srbi kažu da uglavnom ili u potpunosti imaju povjerenja u policiju.

Novitet ovogodišnjeg istraživanja bio je i fokus na stavovima građana o ženama u policiji.

“Iako se policijskim službenicama uglavnom pripisuju pozitivni atributi, i ovo istraživanje potvrđuje postojanje određenih stereotipa o ženama. Ljepota, izgled i šarm su među najčešćim prvim asocijacijama na policijske službenice, dok manje od 1% ispitanika ima istu prvu asocijaciju na prosječnog policajca. Takođe, niko od ispitanika ne smatra da prosječan muškarac u policiji nije dorastao svom poslu, dok je 5% ispitanika to prvo navelo u opisu žena u policiji”, kazala je Milošević.

Ona je istakla da se, i kada su druge institucije u pitanju, ne podudaraju rezultati o povjerenju javnosti i percepciji korupcije.

“Primjera radi, i povjerenje u zdravstvo je visoko, iako istovremeno građani smatraju da je korupcija u zdravstvu takođe relativno raspostranjena”, dodala je ona, upućuju na nedovoljno razvijenu političku kulturu preispitivanja djelovanja nadleženih institucija kao jedno od mogućih objašnjenja za ove kontradiktorne rezultate.

Marko Sošić, saradnik IA, napomenuo je da će ovo istraživanje javnog mnjenja, bazirano isključivo na percepcijama građana, biti upotpunjeno dubinskim i kvalitativnim istraživanjem integriteta policije, koje će biti predstavljeno u posebnoj publikaciji.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu”, čiji je cilj da doprinese izgradnji povjerenja u policiju putem promocije odgovornosti i jačanja integriteta policije.

Mrežu POINTPULSE koja je u tu svrhu oformljena čini sedam organizacija civilnog društva iz regiona, i to: Analitika iz Skoplja, Beogradski centar za bezbjednosnu politiku (BCBP) i Balkanska mreža istraživačkij novinara (BIRN) iz Beograda, Centar za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, Institut alternativa (IA) iz Podgorice, Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane, i Kosovski centar za bezbjednosne studije (KCSS) iz Prištine.

U nastavku možete pogledati izlaganja sa današnjeg predstavljanja rezultata:

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *