Reagovanje na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

Odbornici da ne budu na čelu javnih preduzeća i ustanova

Pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da ne podrže predložene izmjene Zakona o sprječavanju korupcije kojima se predviđa izuzimanje odbornika od primjene ograničenja u vršenju javnih funkcija u javnim preduzećima i javnim ustanovama, a koje su podnijeli poslanici i poslanice Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović, Marta Šćepanović, Petar Ivanović i Momčilo Martinović, po inicijativi Zajednice opština.

 

Predloženim izmjenama nastoji se izmijeniti član 12 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije koji propisuje da odbornik ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u jednom javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugom pravnom licu u kojima je država, odnosno opština vlasnik.

Tačnije, nastoji se legalizovati situacija u kojoj se nalaze, na primjer, odbornici DPS-a u Skupštini Glavnog Grada Podgorica, a koji paralelno sa tom javnom funkcijom vrše i upravljačku funkciju u javnim preduzećima i ustanovama, suprotno važećem članu 12 Zakona o sprječavanju korupcije.

Usvajanje predložene izmjene je naročito problematično iz razloga što bi odbornike neupitno dovelo u sukob interesa, jer bi vršili kontrolu nad preduzećima i ustanovama na čijem se čelu nalaze. Naime, Zakon o lokalnoj samoupravi, kao jednu od nadležnosti skupštine opštine, propisuje i razmatranje izvještaja o radu javnih službi čiji je osnivač opština (Član 28, stav 1, tačka 24). Na taj način obesmislio bi se kontrolni mehanizam skupštine na lokalnom nivou, jer odbornici ne bi mogli biti nepristrasni u razmatranju pomenutih izvještaja javnih preduzeća i ustanova na čijem su čelu.

Podsjećamo da smo nekada i u nacionalnoj skupštini imali situaciju da poslanici koji su istovremeno na čelu agencija, zavoda, javnih preduzeća, brane sopstvene izvještaje pred kolegama poslanicima ili se raspravljaju sa državnim revizorima, ali je ta mogućnost prepoznata kao sukob interesa i ukinuta. Iako, prema logici DPS-a, poslanici vladajuće većine ni na nacionalnom nivou nemaju mnogo posla u kontroli izvršne vlasti, a kamoli na lokalnom, ipak, ljudi koji vode lokalna javna preduzeća i ustanove moraju za svoj rad polagati račune skupštini opštine.

Odbornicima bi se, dakle, usvajanjem predloženih izmjena, omogućilo da iz javnog budžeta prihoduju novac po osnovu obavljanja dvije javne funkcije koje su međusobno u sukobu interesa. Dodatno, jedinstvena i sveobuhvatna definicija javnog funkcionera iz Zakona o sprječavanju korupcije kojoj se u Crnoj Gori težilo još od 2004. godine, bi se usvajanjem predloženih izmjena Zakona «razjedinila», a odbornici bi se izuzeli iz ove definicije kao posebna kategorija javnih funkcionera.

Pozivamo poslanike, da prilikom razmatranja predložene izmjene imaju u vidu sve navedeno, ali i javno dostupno Mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije na važeći član 12 Zakona o sprječavanju korupcije, u kome piše da “odbornik, ne može ni pod kojim uslovima biti ni predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojima je država, odnosno opština vlasnik”.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *