Reagovanje: Državni revizor ne može biti član Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Skupština je na putu da prekrši Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i kompromituje imenovanje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Odbor za antikorupciju je juče većinom glasova podržao kandidate za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Odbor je time ponovio grešku koju je napravila Komisija za predlaganje kandidata, podržavši kandidata čijim bi se imenovanjem direktno prekršio Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji.

Naime, Komisija i Odbor su podržali kandidaturu g. Radula Žurića, dugogodišnjeg državnog revizora u Državnoj revizorskoj instituciji. Odredbama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, koje uređuju sprječavanje sukoba interesa, izričito je zabranjeno članstvo državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica (Član 41 i 45). To je zabrana koja važi za članove Senata DRI, a shodno se primjenjuje i na državne revizore.

Savjet je organ upravljanja Agencije za borbu protiv korupcije, koji kao organ donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije, usvaja pravila o radu Agencije, raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije, bira i razrešava direktora Agencije, itd.

Jedini način da Skupština Crne Gore podrži predloženi sastav Savjeta Agencije je ukoliko g. Žurić u međuvremenu podnese ostavku na svoje radno mjesto u DRI. U suprotnom, Skupština će direktno prekršiti Zakon o DRI i kompromitovati postupak konstituisanja organa Agencije za sprječavanje korupcije.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *