Prvi uspjesi partijskih vojnika u Senatu DRI

Priča o upravljanju novcem u Fondu PIO u vezi sa transferima Savezu udruženja penzionera, koju su Vijesti nedavno pokrenule, između ostalog nam je ukazala i na ozbiljne propuste Državne revizorske institucije u nadzoru nad Fondom.

Institucija čiji je osnovni zadatak da se stara o namjenskoj potrošnji našeg novca, prošle godine je dala dvostruko pozitivno mišljenje Fondu PIO za 2016. godinu, uprkos činjenici da za preko 1,5 miliona eura, kojim je posredno ili neposredno upravljao Savez udruženja penzionera nije bilo nikakvog dokaza o potrošnji u posjedu samog Fonda.

Naime, prilikom provjere potrošnje ovih sredstava, ovlašćena lica Fonda PIO bi izjavljivala “da se dokumentacija o potrošnji sredstava nalazi kod udruženja penzionera”, što su revizori uzimali kao dovoljan dokaz da je sve u redu, jer su na kraju dali pozitivno mišljenje i na finansijsku i na reviziju pravilnosti. Dakle, državni revizori nisu vidjeli ništa problematično u transferima Savezu udruženja penzionera.

U slučaju izdatka od ravno 500 000 eura za izgradnju stambenih objekata koja su otišla udruženjima penzionera, DRI je u vršenju nadzora bila sasvim zadovoljna obrazloženjem službenika fonda “da se finansijska dokumentacija o potrošnji prenesenih sredstava nalazi kod udruženja”.

Osim pola miliona za stambene potrebe, Fond PIO je samo u toku 2016. godine Savezu udruženja uplatio dodatnih 465 173 hiljade na pozicijama transfera pojedincima (135 173€) i NVO (30 000€), kao i za jednokratne pomoći (300 000€). Na ovo treba računati i dodatnih 454 600€ subvencija, koje Fond daje sopstvenom preduzeću, DOO PIO Ulcinj, a kojima opet posredno upravlja Savez udruženja penzionera, kroz odlučivanje o raspodjeli i korisnicima usluga. Iz ovoga prozilazi, da je samo u toku 2016. godine Savez udruženja penzionera imao priliku da upravlja sa oko 1,5 miliona eura.

Kako se iz izvještaja može pročitati, državni revizori nisu imali uvid u bilo kakav dokaz o tome kako je ovim sredstvima upravljano od strane Saveza udruženja penzionera i da li je potrošnja bila namjenska.

U svojim preporukama, DRI se bavila stvarima kao što IT strategija i efikasnosti mjera informacione bezbjednosti fizičke zaštite objekata i prostorija – ali ne i načinom, kriterijumima i nadzorom potrošnje za preko 1,5 miliona eura jednoj nevladinoj organizaciji.

DRI ni u jednom trenutku nije preispitivala model davanja novca Fondu PIO, nedostatku kontrole, činjenici da Fond nema čak ni kopiju dokumentacije kojom se pravdaju uplate od strane Saveza udruženja penzionera, niti čak i opravdanost delegiranja ovog obima nadležnosti Fonda jednoj nevladinoj organizaciji čije je poslovanje van bilo koje vrste nadzora.

Ovo je jedan od dokaza naše tvrdnje da će imenovanja partijskih vojnika u Senat DRI dovesti do pada kvaliteta rada DRI, ali i neminovno, do pada povjerenja javnosti u rad DRI.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *