Prvi kvartal privremenog finansiranja – ključne brojke

Dok čekamo sjednicu Vlade na kojoj će biti utvrđen dugo očekivani prijedlog budžeta za 2021. godinu, treba da se pozabavimo privremenim finansiranjem i načinom na koji smo po prvi trošili bez usvojenog budžeta.

Nedovoljno definisan pravni okvir

Privremeno finansiranje je nedovoljno detaljno regulisano u našem pravnom okviru, jer se do sada nije ni dešavalo na centralnom nivou. Jedino pravilo glasi da, ukoliko se zakon o budžetu ne donese, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj godini. Ustavna obaveza Vlade je da do kraja marta podnese prijedlog budžeta Skupštini, a privremeno finansiranje se može nastaviti dok god budžet ne bude usvojen.

Na lokalnom nivou, gdje je privremeno finansiranje redovna pojava, Zakon o finansiranju lokalne samouprave je predvidio dodatna pravila kojih na centralnom nema — opštine se tokom produženog privremenog finansiranja ne mogu zaduživati, ne mogu koristiti budžetsku rezervu i moraju objavljivati mjesečne izvještaje i analitičke kartice o potrošnji budžeta.

Osim obaveza koje se tiču nadzora i transparentnosti, bilo bi važno predvidjeti i izuzetke za limite potrošnje koji bi se odnosili na otplatu duga i kamatu za otplatu duga, kao i troškove ko-finansiranja donacija.

Koliko je planirano?

U toku prvog kvartala ove godine, Ministarstvo finansija je donosilo mjesečna rješenja o privremenom finansiranju, od kojih su sva u toku mjeseca mijenjana makar jednom – zbog izmjena u organizaciji uprave ili planiranim iznosima.

Prema usvojenim rješenjima, 814,14 miliona eura je ukupan iznos planiran za prvi kvartal 2021. godine. Ovo je gotovo 40% od izvršenog budžeta za prošlu godinu, koji je iznosio 2,06 milijardi eura.

Najveći dio novca u prvom kvartalu (38% ili 307 miliona) planiran je za otplatu dugova, zatim za tekuće izdatke (25% ili 201 milion) i transfere za socijalnu zaštitu (18% ili 143 milona).

Ministarstvo finansija je 15. marta objavilo izvještaj o izvršenju budžeta u januaru koji pokazuje potrošnju manju od planirane. Ipak, rješenjima o privremenom finansiranju se definiše da se nepotrošena sredstva prelivaju u naredni mjesec.

Tekuća budžetska rezerva

Prema rješenjima o privremenom finansiranju koja su do sada usvojena, na poziciji 4710 – Tekuća budžetska rezerva je za tri mjeseca 2021. godine planirano 45,3 miliona eura (januar – 30 000 000, februar – 5 314 577,66, mart – 9 995 000). Jedine javno dostupne informacije o korišćenju ovih sredstava odnose se na 19 miliona za osnivački kapital za preduzeće ToMontenegro i 250 hiljada za potrebe izgradnje zajedničkog graničnog prelaza „Vraćenovići – Deleuša” i graničnog prelaza „Ranče”. O potrošnji preostalog iznosa, od preko 26 miliona, nemamo podatke.

Radi se o značajnim budžetskim sredstvima i mogućoj dinamici trošenja koja prevazilazi 2020. godinu, koja je sa 117 miliona eura potrošnje na ovoj liniji bila rekordna godina (od 2006. do danas).

Pregled strukture planirane potrošnje

plan u milionima Januar Februar Mart Ukupno
Tekući izdaci 52,2 71,7 77,3 201,3
Transferi za socijalnu zaštitu 49 48,7 45,5 143,4
Transferi institucijama pojedincima nevladinom i javnom sektoru 21,6 26,7 21,1 69,6
Kapitalni izdaci 15,3 16,2 12,7 44,2
Pozajmice i krediti 0,13 0,14 0,12 0,28
Otplata dugova 18,7 18,7 269,9 307,4
Rezerve 30 5,3 9,9 45,3
Ukupno 187,1 187,8 439,5 814,1

 

Pregled potrošnje po jedinicama

Institucija Januar Februar Mart
Služba Predsjednika Crne Gore 84.725,75 84.725,75 55.346,56
Skupština Crne Gore 717.678,75 698.814,05 631.457,78
Državna izborna komisija 26.227,58 30.877,41 24.927,76
Savjet za građansku kontrolu rada policije 3.509,03 3.617,36 1.795,17
Ustavni sud Crne Gore 79.661,95 77.089,46 67.765,55
Sudski savjet 2.364.393,86 2.329.608,17 1.980.312,98
Tužilački savjet 777.685,94 777.685,94 687.479,61
Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu 35.525,76 33.081,59 22.860,27
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 349.655,09 267.046,93 260.803,22
Kabinet Predsjednika Vlade 123.959,32 194.724,97 159.169,11
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte 35.451,22 27.864,62 16.500,00
Sekretarijat za zakonodavstvo 32.860,62 32.860,62 25.902,49
Komisija za koncesije 3.475,22 6.725,55 5.100,00
Savjet za NATO 1.255,50 1.255,50
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava 353.977,83 340.016,46 206.251,85
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 905.898,09 905.898,09 738.748,30
Centar za alternativno rješavanje sporova 33.620,85 32.437,89 13.303,10
Ministarstvo unutrašnjih poslova 2.069.147,49 2.196.494,50 2.445.521,05
Uprava policije 6.112.881,24 6.016.960,06 6.199.575,15
Ministarstvo odbrane 4.116.161,94 4.112.918,64 3.584.446,54
Direkcija za zaštitu tajnih podataka 24.559,18 24.559,19 21.495,00
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja 51.383.982,83 20.751.446,25 41.235.855,92
Uprava prihoda 3.342.544,35 1.515.134,88
Poreska uprava 656.696,30
Uprava carina 655.042,84 845.045,37 636.379,13
Uprava za nekretnine 392.854,57
Uprava za imovinu 2.463.303,18
Uprava za statistiku 197.515,66 197.515,66 108.339,17
Uprava za igre na sreću 36.097,00
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore 65.076,38 62.176,38 58.627,53
Agencija za investicije 45.528,36 45.528,36 38.790,99
Socijalni savjet 6.984,66 6.984,66 6.984,66
Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu 22.729,87 22.729,87 37.729,87
Uprava za katastar i državnu imovinu 2.860.188,62 2.126.868,02
Ministarstvo vanjskih poslova 1.469.097,95 1.472.247,84 1.134.742,17
Uprava za dijasporu 48.832,52 47.221,41 18.500,00
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta 5.990.528,89 18.553.259,95 16.598.466,73
Zavod za školstvo 118.188,82 74.019,75 61.688,92
Ispitni centar 66.983,74 64.830,78 64.830,78
Centar za stručno obrazovanje 57.456,51 57.769,07 52.100,75
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja 24.779,40 21.344,97 16.366,71
Državni arhiv 160.578,75 160.579,74 104.691,35
Uprava za zaštitu kulturnih dobara 52.220,51 51.252,28 37.373,00
Uprava za sport i mlade 657.992,35 647.492,36 103.720,00
Ministarstvo ekonomskog razvoja 1.069.329,75 2.871.721,39 1.881.296,18
Zavod za metrologiju 85.890,12 85.890,11 47.625,93
Agencija za zaštitu konkurencije 57.655,49 57.655,49 45.111,29
Ministarstvo kapitalnih investicija 1.522.205,58 1.059.838,67 210.514,45
Uprava pomorske sigurnosti i upravljanjama lukama 92.905,25 96.355,07 72.938,66
Uprava za saobraćaj 884.239,11 884.239,04 41.097,82
Uprava za željeznice 1.598.258,31 1.595.505,59 2.804.294,30
Komisija za istraživanje nesreća 4.023,12 4.023,12 1.352,39
Uprava za ugljovodonike 20.127,93 19.207,53 11.205,31
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2.869.223,28 2.490.413,67 340.318,65
Uprava za šume 433.152,82 416.766,90 264.179,89
Uprava za vode 28.756,53 28.756,53 4.040,00
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 405.403,71 337.903,71 101.477,45
Ministarstvo zdravlja 214.511,90 214.511,89 114.474,31
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 598.139,48 599.185,73 324.430,39
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine 115.885,81 115.885,81 607.448,62
Uprava javnih radova 107.338,87 79.914,17 59.321,00
Nacionalna turistička organizacija 175.014,14 175.014,14 175.014,14
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju 127.073,42 127.061,33 99.187,96
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija 579.920,34 579.920,35 169.220,23
Uprava za kadrove 127.976,80 127.976,80 111.388,14
Uprava za inspekcijske poslove 426.117,11 426.117,08 396.561,55
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda 55.094,80 55.094,81 49.118,01
Državna revizorska institucija 170.942,92 170.942,92 88.287,97
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 138.642,41 138.642,42 52.087,50
Savez udruženja boraca 9.207,00 9.207,00 9.207,00
Matica crnogorska 20.088,00 20.088,00 20.088,00
Agencija za nacionalnu bezbjednost 779.337,36 780.679,75 463.195,94
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 50.479,46 50.479,47 52.512,45
Crveni krst Crne Gore 23.017,50 23.017,50 23.017,50
Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 35.315,79 36.665,79 15.315,02
Senat Prijestonice 5.326,26 5.326,27 5.036,28
Revizorsko tijelo 40.885,58 40.885,58 37.688,00
Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore 1.123.220,52 1.123.220,52 903.220,52
Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca 34.845,64 34.845,64 15.255,25
Agencija za sprječavanje korupcije 138.608,37 124.327,83 104.790,82
Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 34.069,51 34.069,52 30.543,13
Službeni list Crne Gore 8.370,00 8.370,00 8.333,33
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava 81.223,23 81.223,24 11.471,99
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 37.779.084,96 40.209.684,57 36.407.938,66
Fond za zdravstveno osiguranje 15.419.272,40 26.662.359,38 25.166.661,50
Zavod za zapošljavanje 4.397.792,24 6.208.157,75 6.208.157,75
Fond za obeštećenje 242.638,57 242.638,57 7.748,70
Fond rada 103.030,60 125.976,10 125.976,10
Uprava za saobraćaj (kapitalni budžet) 8.879.920,00 8.879.920,00 7.741.771,42
Uprava javnih radova (kapitalni budžet) 4.063.758,94 4.190.013,28 3.292.597,97
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (transakcije finansiranja) 19.125.503,00 18.680.436,00 269.761.447,00
Ukupno 187.127.607,23 187.809.576,45 439.589.918,54

 

Pregled je priprimljen u sklopu projekta koji Institut sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), pod nazivom “Jačanje nadzora javnih finansija u Crnoj Gori”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *