Procjena integriteta policije u Crnoj Gori (2016)

Druga po redu procjena institucionalnog integriteta policije, koju je pripremio tim istraživača/istraživačica Instituta alternativa, analizira kako se sistem odupire nepravilnostima i nezakonitostima u radu policijskih službenika, kako odgovara na uočene nepravilnosti i, posebno, s kojim problemima se nadležni akteri za kontrolu policije suočavanju prilikom postizanja bolje efikasnosti.

Analiza obuhvata period od novembra 2015. do novembra 2016. godine i nadovezuje se na rezultate prethodnog istraživanja. U ovom izvještaju predstavili smo ključne novine, promjene, unapređenja, ali i negativne prakse i prepreke za efikasniji rad, s namjerom da damo doprinos unapređenju funkcionisanja policije, kao i povećanju povjerenja građana u njen rad, koje je na nezavidnom nivou, kao i u ostalim balkanskim zemljama.

Izvještaj je strukturiran u pet poglavlja. Prvo poglavlje posvećeno je tijelima za spoljni nadzor nad policijom. U Crnoj Gori postoji pet tijela s ovom funkcijom (Skupština Crne Gore, Savjet za građansku kontrolu, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Agencija za sprečavanje korupcije). Naredna dva poglavlja su: Upravljanje ljudskim resursima i Upravljanje finansijama, dok su posljednja dva posvećena unutrašnjoj kontroli u širem smislu (Odjeljenje za unutrašnju kontrolu, Disciplinska komisija, Etički odbor, rukovodioci organizacionih jedinica u policiji) i, konačno, krivičnoj odgovornosti i radu pravosudnih organa.

Izvještaj je objavljen u okviru regionalnog projekta „Puls integriteta i povjerenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULS”. Projekat podržava Evropska unija, kroz program „Podsticanje civilnog društva” za mreže organizacija civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj izvještaja odgovoran je isključivo Institut alternativa i iskazani stavovi u ovom dokumentu nisu nužno stavovi Evropske unije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *