Pristup tajnim podacima članova Nacionalne komisije

Odgovor predsjednika Upravnog odbora Instituta Steva Muka na pitanja iz “Dnevnih novina”

1. Pojedini članovi Nacionalne Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala imaju primjedbe što im nijesu dostupne sve informacije kao ostalim članovima, što ih navodno ometa u izjašnjavanju oko pojedinih izvještaja. Zbog toga se kažu često izjašnjavaju uzdržanim. Koja mjera, po Vašem mišljenju, treba da se preduzme za rješavanje tog problema, jer članovi Komisije smatraju da su jednako informisani o pojedinim pitanjima kao i obični građani (npr.o organizovanom kriminalu…)?

2. Pošto su članovi Komisije nagovijestili da bi mogli održavati pojedine sjednice zatvorene za javnost, šta vi mislite o toj varijanti?

Zadatak Nacionalne komisije je da rukovodi, organizuje, sinhronizuje, i prati aktivnosti državnih organa, organa državne uprave i drugih nadležnih institucija, u sprovođenju Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naglasak je na praćenju realizacije mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije, i predlaganju mjera za unapređenje primjene mjera iz Akcionog plana.

Da bi Nacionalne komisija mogla na valjan način da utvrđuje prioritete, dinamiku i rokove realizacije, i ocjenjuje postignute rezultate u implementaciji Strategije, aktivnosti i mjera – moraju joj biti dostavljene detaljne informacije o realizovanim mjerama i informacije koje odgovaraju činjeničnom stanju. Sve informacije kojima se ne ugrožava nacionalna bezbjednost, bezbjednost građana i krivični postupci, a tiču se preuzetih aktivnost nadležnih državnih organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, moraju biti dostavljene Nacionalnoj komisiji i biti javno dostupne. U tom smislu, nadležni državni organi moraju svoje aktivnosti učiniti što transparentnijim.

Međutim, ukoliko su određene informacije i dokumenti označeni oznakom “tajno” na zakonit način, odnosno u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, ne mogu biti dostupne članovima Nacionalne komisije jer im clanstvom u Komisiji nije po automatizmu dato ovlašćenje uvida u tajne podatke. Jedini legalan način uvida u tajni podatak je da članovi koji nemaju pristup tajnim podacima prođu kroz proceduru dobijanja dozvole za uvid u tajni podatak ili izmjene i dopune Zakona o tajnosti podataka – kojima bi se clanovima Komisije omogucio pristup tajnim podacima bez dozvole za uvid u tajne podatke. Zatvaranje sjednice nije rješenje jer se tajni podaci ne mogu saopstavati neovlascenim licima.

Ne zanemarujući činjenicu da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala uslov za dalje napredovanje Crne Gore u procesu evropskih integracija, zabrinjava evidentan manjak ozbiljnog strateškog pristupa ovom pitanju i umnožavanje činilaca nadleženih da vrše nadzor nad borbom protiv korupcije protiv organizovanog kriminala a da pri tom, nisu jasno razgraničene nadležnosti novonastalih struktura. Naime, pored postojeće Nacionalne komisije i Nacionalnog ogranka parlamentaraca Crne Gore u borbi protiv korupcije, postojećih odbora Skupštine koji vrše parlamentarni nadzor nad radom državnih organa, Deklaracijom POSP-a je predloženo formiranje i posebnog Odbora nadgledanje borbe protiv korpucije i organizovanog kriminala.

Nije jasno kako će sve ove strukture doprinositi postavljenom cilju, dok ce odgovornost i teret postizanja rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ostati na pravosudnim organima, odnosno tužilaštvu, sudovima i Upravi policije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *