Crna Gora i reforma javne uprave-gdje smo na regionalnoj skali?

utorak, 11. decembra 2018. godine, u PR Centru, sa početkom u 11h, organizujemo konferenciju za medije „Crna Gora i reforma javne uprave – gdje smo na regionalnoj skali?“. Konferenciju za medije organizujemo u okviru regionalnog trogodišnjeg WeBER projekta – Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave.

Na konferenciji ćemo predstaviti ključne rezultate za Crnu Goru u oblasti reforme javne uprave u odnosu na zemlje regiona, do kojih smo došli istraživanjem o stanju o oblasti reforme javne uprave u šest zemalja Zapadnog Balkana – Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini.

Istraživanje je smješteno u opšti okvir 21 SIGMA Principa javne uprave u šest ključnih oblasti reforme javne uprave: Strateški okvir za reformu javne uprave, Izrada i koordinacija javnih politika, Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama.

WeBER istraživački tim osmislio je jedinstvene i nove indikatore koji mjere stanje u onim aspektima javne uprave sa kojima građani imaju najviše dodira,  kao i onim koji su najvažniji za rad civilnog društva i mahom se odnose na transparentnost procesa, dostupnost informacija i uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka.

Istraživanje je, dakle, rađeno po jedinstvenoj metodologiji u svih šest zemalja Zapadnog Balkana, zbog čega su rezultati do kojih smo došli uporedivi i omogućavaju regionalno rangiranje zemalja Zapadnog Balkana u oblasti javne uprave, rezultatima tekućih reformi, otvorenosti javnih uprava za građane i civilno društvo, dostupnosti podatka i slično.

Na konferenciji za štampu govoriće:

  • Stevo Muk, Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa,
  • Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa,
  • Ana Đurnić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa

Projekat “Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave (WeBER)”, finansira Evropska unija, a kofinansira Kraljevina Holandija.

WeBER projekat sprovodi mreža koju, pored nas, čini još pet istraživačkih centara iz Albanije, BiH, Makedonije, Kosova i Srbije, čija je zajednička oblast djelovanja reforma javne uprave.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *