Presjek izazova inspekcija u borbi protiv korupcije: Zaključci i preporuke sa IA sastanka

Na sastanku koji se ticao rada inspekcija sa aspekta borbe protiv korupcije, ali i saradnje sa drugim institucijama i organizacijama, koje mogu dati doprinos ovoj temi, istaknuti su specifični izazovi u radu naročito Uprave za inspekcijske poslove, ali i saradnji sa policijom, institucijama krivičnog pravosuđa i organizacijama civilnog društva. U sastanku je učestvovalo 35 predstavnika/-ca relevantnih institucija i organizacija civilnog društva/ samoniklih građanskih inicijativa.

Cilj sastanka je bio podsticanje bolje komunikacije i saradnje između inspekcijskih organa sa drugim institucijama zaduženim za sprečavanje i suzbijanje korupcije.

Sumirali smo zaključke i iznijeli preporuke u dijelu saradnje institucija, postupanja po inicijativama, ranog djelovanja inspekcijskih organa i unapređenja normativnih okvira.

Sastanak je dio naših napora na jačanju antikorupcijske uloge inspekcija, u sklopu projekta Inspekcije bez protekcije: Saveznici u borbi protiv korupcije, koji sprovodimo uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biroa Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL). Sadržaj zaključaka i preporuka je isključiva odgovornost Instituta alternativa, i nužno ne odražava stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *