Predstavljeni rezultati WeBER PAR monitoringa za 2021/2022 godinu

Institut alternativa je 19. i 20. juna organizovao sastanak nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Crnoj Gori, tokom kojeg su predstavljeni rezultati poslednjeg monitoring ciklusa reforme javne uprave za 2021/2022 godinu u okviru WeBER 2.0 projekta.

Radionica za organizacije civilnog društva pod nazivom „Građani na prvom mjestu u procesu reforme javne uprave u Crnoj Gori“ održana je u Petrovcu. Ovaj događaj je okupio 25 učesnika, predstavnika i predstavnica nevladinog sektora, kojima su pored rezultata poslednjeg monitoring ciklusa za 2021/2022 godinu,  predstavljeni i dosadašnji nalazi i rezultati nastali u okviru WeBER projekta.

Pored predstavnika OCD, na radionici su učestvovali i predstavnici institucija – Marija Hajduković (Ministarstvo javne uprave), Luka Đuričković (Ministarstvo finansija) i Boris Rebić (UNDP), koji su predstavili rezultate u sprovođenju strateških dokumenata iz oblasti reforme javne uprave  i upravljanja javnim finansijama, kao i trenutnom stanju u oblasti e-usluga. Učesnici radionice su se upoznali i sa promjenom pristupa u praćenju reforme javne uprave od strane SIGMA/OECD incijative, a čije je revidirane principe predstavio Jesper Johnson.

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu – posvećen je jačanju participativne demokratije kroz veće angažovanje civilnog društva u razvoju politika i sprovođenju reformi javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana. WeBER u Crnoj Gori vodi Institut alternativa, a na regionalnom nivou ga čine partneri iz Think for Europe (TEN) mreže, uz podršku briselskog Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *