Predavanje Dragana Đurića (Četvrti blok-čas)

U utorak, 7. maja u 18 h održan je četvrti blok-čas Škole javnih politika. Tema je bila „Koordinacija javnih politika u državnoj upravi Crne Gore“ o čemu je polaznicima Škole govorio dr Dragan Đurić. Dvočasno predavanje održano je u prostorijama PR Centra.

O temi (ključne riječi):
Šta je koordinacija; Relevantne ocjene koordinacije janih politika u crnogorskoj državnog upravi; Koordinacija u Vladi; Analizirani su sledeći primjeri:

  • Koordinacija procesa evropskih integracija (4 puta formirane koordinirajuće strukture)
  • Koordinacija prevođenja Acquis-a; Crna Gora i Upitnik;
  • Koordinacija upravljanja IPA fondom (Komisija – SPO – NIPAC – MF – MVPEI);
  • Koordinacija donatorskih aktivnosti;
  • Pregovaračke strukture;
  • Strategija razvoja Crne Gore;
  • Reforma javne uprave;

Kratka biografija predavača:
Dr Dragan Đurić je već šest godina glavni stručni savjetnik na UNDP-jevom Programu za razvoj kapaciteta. Doktorirao je na temi „Evropski socijalni model“, a magistrirao radom „Evropske integracije i socijalni dijalog“. Predavač je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na predmetima: Evropski socijalni model, Evropska koheziona politika i Pretpristupna podrška. Njegovo radno iskustvo karakteriše ekspertski angažman na IPA projektim i projektima Međunarodne organizacije rada (MOR). Stipendista je Centralno-evrpskog univerziteta na projektu „Razvoj socijalnog dijaloga u Jugoistočnoj Evropi“ i Nacionalnog doprinosa demokratiji na projektu „Evropska perspektiva Crne Gore“. Od 2004. do 2007. vršio je funkciju pomoćnika ministra za međunarodne ekonomske odnose i evropske integracije. Koautor je udžbenika o Evropskoj uniji i evrpskoj intergaciji za osnovne i srednje škole u Crnoj Gori, i velikog broja knjiga, publikacija, i članaka u međunarodnoj i domaćoj stručnoj literaturi.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *