Poziv za Obuku o orodnjavanju IPA programiranja

Javni poziv za prijave pohađanja Obuke o orodnjavanja programiranja (Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 6. i 7. aprila 2022. godin

Sufinansirano od strane Evropske unije

Sufinansirano od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju

Institut alternativa raspisuje

javni poziv

za prijave pohađanja Obuke orodnjavanja programiranja IPA (Instrumenta za pretpristupnu pomoć)

Institut alternativa poziva državne službenike/ce, donosioce i donositeljke odluka iz svih institucija uključenih u procese IPA programiranja, kao i predstavnike/ce civilnog društva koji vrše monitoring u ovoj oblasti, da se prijave za Obuku o orodnjavanju IPA programiranja, koju ćemo održati 6. i 7. aprila 2022. godine. Cilj obuke je da unaprijedi kapacitete (znanja i vještine) za uvođenje rodne perspektive tokom svakog koraka pripreme, sprovođenja, monitoringa i evaluacije IPA programiranja.

Obuka će uključiti:

  • Pregled zakonskog okvira i politika na nivou EU, obaveza i smjernica za orodnjavanje IPA programiranja;
  • Metodološke pristupe i alate koji se primjenjuju za orodnjavanje u procesu pripreme, ali i implementacije i monitoringa IPA projekata;
  • Unapređenje razumijevanja orodnjavanja kao globalne strategije za postizanje ravnopravnosti.

Obuka će takođe uključiti korake u rodnoj analizi i definisanju prioriteta na nivou sektora (prozora), upotrebu rodnih markera i praktičan rad na konkretnim primjerima akcionih dokumenata i logičkim matricama IPA projekata.

Obuku će sprovesti nezavisna konsultantkinja Višnja Baćanović sa dugogodišnjim iskustvom rada na orodnjavanju IPA programiranja u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu svoju prijavu poslati na info@institut-alternativa.org, uz naznaku ‘’Prijava za pohađanje Obuke o orodnjavanju IPA programiranja’’, najkasnije do 25. marta 2022. godine, do 17h. Na isti e-mail možete poslati eventualna dodatna pitanja, a o ishodu Vaše prijave obavijestićemo Vas do 1. aprila 2022. godine.

Obuka je dvodnevna, i biće organizovana 6. i 7. aprila 2022. godine u hotelu Bianca, u Kolašinu, sa pokrivenim troškovima prevoza i smještaja u hotelu na bazi punog pansiona.

Prijava treba da se sastoji od kratkog motivacionog pisma u kojem je potrebno navesti zašto je integrisanje rodne perspektive u IPA programiranje u Crnoj Gori važno za vas, kao i na koji način ste se bavili IPA programiranjem u okviru vašeg posla. Uz motivaciono pismo potrebno je dostaviti i radnu biografiju.

Obuku organizuje Institut alternativa u okviru projekta ‘’Rana integracija za rodnu ravnopravnost’’, podržanog od strane Reactor – Research in Action i njihovih partnera kroz akciju ‘’Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU’’. Ova akcija je podržana od strane Evropske unije i kofinansirana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Instituta alternativa i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *