Poziv – Podrška za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Pozivamo nevladine organizacije u Crnoj Gori da podrže kandidaturu predsjednika Upravnog odbora Instituta alternativa, Steva Muka, za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija u oblasti „vladavina prava“.

Rok za davanje podrški kandidatima je 25. jun 2014. godine.

Obrazac za davanje podrške možete pronaći ovdje.

Nevladina organizacija može podržati samo jednog kandidata sa Liste kandidata.

Organizacija koja želi dati podršku mora ispunjavati sledeće uslove:

  • da je na dan objavljivanja ovog poziva upisana u registar nevladinih organizacija;
  • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u područjima djelovanja navedenih u ovom pozivu;
  • da je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u područjima djelovanja navedenih u ovom pozivu,
  • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, glavni grad, odnosno prijestonica.

Uz popunjen obrazac za davanje podrške, potrebno je dostaviti:

  • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u području djelovanja u kome podržava kandidata za članstvo u Savjetu
  • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici ili lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, glavni grad, odnosno prijestonica.

Obrazac za davanje podrške kandidatu sa prilozima propisanim ovim pozivom, dostavlja se iskljuĉivo poštom na adresu:

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE
Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama
Karađorđeva broj 1
81 000 Podgorica
sa napomenom: “podrška kandidatu za Članstvo u Savjetu”

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja, kontaktirajte nas na: info@institut-alternativa.org ili broj telefona: 020/268-686

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *