Poziv organizacijama civilnog društva za pridruživanje mreži Naša uprava

Institut alternativa poziva zainteresovane nevladine organizacije da se pridruže mreži “Naša uprava”.

Mrežu “Naša uprava” trenutno čini 13 organizacija civilnog društva: Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za ženska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Aktivna zona, Udruženje za razvoj civilnog društva, NADA, Adria. Ciljevi mreže su učešće u nezavisnom monitoringu reforme javne uprave i dalje osnaživanje crnogorskog civilnog društva za učešće u procesu reforme.

Poziv za pridruživanje mreži “Naša uprava” otvoren je za ograničen broj nevladinih organizacija koje se bave pitanjima odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti javne uprave, pružanja usluga, odnosno, u najširem smislu, oblastima dobrog upravljanja i reforme javne uprave.

S obzirom na jedan od naših ciljeva, da ostvarimo dodatnu vrijednost u svom redovnom nadgledanju rada javne uprave i doprinosimo stvaranju jednakih šansi za sve, posebno ohrabrujemo nevladine organizacije koje se bave rodnom ravnopravnošću, zaštitom i unapređenjem prava osoba sa invaliditetom, zaštitom prava iz radnog odnosa da se prijave za pridruživanje mreži.

Članice mreže će imati mogućnost da tokom 2018. godine prisustvuju radionici o monitoringu reforme javne uprave, kao i da prisustvuju sastancima mreže na kojima će se razmatrati dalje zajedničke inicijative i aktivnosti.

Mreža “Naša uprava” nastala je u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži” koji finansiraju Evropska unija u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva i Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF),a a sprovode ga Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite mreži koja želi da doprinese izgradnji uprave jednake za sve, pošaljite nam prijavu. Prijava bi trebalo da sadrži kratko pismo motivacije za pridruživanje Mreži i reference organizacije.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom pošaljite Aleksandri Vavić, na e-mail adresu aleksandra@institut-alternativa.org do 5. februara 2018. godine. Na isti e-mail se možete obratiti i ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja.

Nakon isteka roka, projektni tim će donijeti odluku o pridruživanju novih članova mreži “Naša uprava” i obavijestiti organizacije putem e-maila.

Važno! Rok za prijave produžen je do 9. februara.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *