Pozitivni efekti optimizacije?

U izvještaju o implementaciji Plana optimizacije javne uprave, Ministarstvo javne uprave, želeći da predstavi učinak sprovođenja Plana optimizacije u pozitivnom svijetlu, kaže da postoje efekti na javnu potrošnju, mjereno učešćem bruto zarada i doprinosa u strukturi BDP-a. Njihov zaključak je da postoji “konzervativan pristup daljem rastu zaposlenosti po ovom osnovu na centralnom nivou”.

Ukoliko koristimo daleko precizniju mjeru i posmatramo udio plata u ukupnom budžetu države, dolazimo do zaključka da ukupni troškovi za zarade stabilno rastu iz godine u godinu (2016 – 422mil, 2017 – 445mil, 2018 – 459,8 mil, plan za 2019 – 472 mil. eura).

U toku 2018. godine, rebalansima budžeta, početno planirana stavka za bruto zarade i doprinose povećana za 22,8 milona – u prvoj godini sprovođenja Plana optimizacije, planirani iznos za zarade na centralnom nivou je u toku godine uvećan za više od 5%.

Plan budžeta za 2019. godinu je donio povećanje za bruto za zarade čak i u odnosu na sumu nakon rebalansa, i to za 10 miliona (472 mil. u 2019 u odnosu na 461 mil. nakon rebalansa u 2018.).

Iako nemamo završni račun za 2018. godinu, ukoliko pogledamo GDDS izvještaje Vlade za MMF, vidimo da je za bruto zarade i doprinose na državnom nivou potrošeno 459,8 miliona. Ako pogledamo dinamiku trošenja po mjesecima, vidimo da je u drugoj polovini 2018. godine kada je počelo sprovođenje plana, potrošeno 5 miliona eura više nego u prvoj polovini godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *