Potpisan Memorandum o saradnji sa Državnim tužilaštvom

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk i Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, potpisali su danas Memorandum o saradnji između IA i Državnog tužilaštva.

Cilj potpisivanja Memoranduma je da formalizuje postojeću saradnju i postavi osnove za novi zajednički rad na unapređenju stanja u oblasti krivičnog pravosuđa.

Za IA potpisivanje ovog Memoranduma predstavlja samo novu etapu u našem dvogodišnjem intenzivnom bavljenju institucionalnim okvirom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pomenućemo samo neke od aktivnosti:

  • U 2013. godini smo pripremili sveobuhvatnu komparativnu studiju sa uporednim modelima institucionalnih okrvira pet zemalja sa akcentom na specijalna tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
  • Na bazi zaključaka studije smo učestvovali u radu Radne grupe za izaradu Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu početkom 2014. godine, i zastupali preporuke za reforme do kojih smo došli proučavajući pozitivne i negativne karakteristike različitih modela.
  • Potom smo u okviru javne rasprave u septembru prošle godine dostavili Ministarstvu pravde i relevantnim međunarodnim institucijama komentare na nacrte: zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, državnom tužilaštvu i Zakonika o krivičnom postupku.
  • Takođe smo analizirali probleme u saradnji policije i tužilaštva i objavili istraživanje o konkretnim preprekama za efikasniji rad na predmetima ova dva državna organa, analizu njihovih programskih budžeta, kao i analizu sadržine njihovih godišnjeg izvještaja o radu.
  • U novembru prošle godine smo Vrhovnom državnom tužiocu dostavili i inicijativu za uvođenje prakse prokativnog objavljivanja potvrđenih optužnica, i u međuvremenu je Državno tužilaštvo počelo objavljivati na svom portalu kratka saopštenja o istim. Tokom tog mjeseca smo takođe ukazali na moguće koristi i štete od najavljenog opšteg (re)izbora državnih tužilaca i pozvali na otvaranje javne rasprave o ovom važnom pitanju.
  • Tokom januara ove godine smo aktivno doprinosili Skupštini i nadležnim radnim tijelima u razmatranju ključnih zakona za reformu Tužilaštva dostavljanjem komentara, predloga i sugestija za unapređenje Predloga zakona o Državnom tužilaštvu, i Specijalnom državnom tužilaštvu. Značajan broj naših sugestija na ove predloge zakona je uvažen.

Memorandum u cjelini možete pronaći ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *