Polovina odbora Skupštine bez plana rada

Institut alternativa godinama unazad prati rad Skupštine i njenih odbora. I na početku ove godine, uputili smo prijedloge za unapređenje rada gdje smo tražili i aktivno praćenje realizacije zaključaka i razmatranje izvještaja, reforme javne uprave, budžeta, primjene mjera tajnog nadzora i reformi javnog preduzeća.

Ipak, usred proljećnog zasijedanja, uz trećinu godine za nama, polovina skupštinskih odbora i dalje nije usvojila godišnji plan rada za tekuću godinu. Precizno govoreći, sedam odbora Skupštine nema usvojen plan rada za 2024. godinu.

Plan rada nisu usvojili: Zakonodavni odbor, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, Odbor za rodnu ravnopravnost, Odbor za prosvjetu nauku kulturu i sport, Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Odbori koji jesu usvojili plan rada za 2024. godinu su: Administrativni odbor, Ustavni odbor, Odbor za bezbjednost i odbranu, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, Odbor za evropske integracije, Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za antikorupciju.

Kao i ranije, podsjećamo da je važno da skupštinski odbori planiraju svoj rad u odnosu na zakonske obaveze i nadzor koji vrše nad drugim institucijama i pravovremeno usvajaju planove rada.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *