Percepcija kvaliteta javnih usluga – razlike u 2017. i 2018. godini

Kako u 2017. tako i u 2018. godini rezultati istraživanja pokazuju zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata u 8 odabranih opština u Crnoj Gori. Takođe, u oba talasa primijećeni su slični propusti zajednički za posjete na svim ispitivanim opštinama. U oba talasa usluga javne uprave je generalno bila najlošija na opštini Nikšić, u odnosu na druge opštine.

Standardi usluge javne uprave u 2017. su najbolje bili ispunjeni u Ulcinju, dok je u 2018. Podgorica postigla najbolji skor.

Pristupačnost usluga je ocijenjena slabije u oba talasa – prvenstveno zbog nepostojanja odgovarajućih pomagala za osobe sa invaliditetom tamo gdje su ona neophodna. Prije svega, mnogim institucijama nedostaje adekvatan prilaz za osobe sa invaliditetom. Pored toga, prostor često nije prilagođen osobama sa invaliditetom – npr. nije im omogućen pristup ostalim spratovima iako se na prizemnom mogu naći rampe ili liftovi za osobe sa invaliditetom. Takođe, u oba talasa je slabije ocijenjen i kvalitet odgovora službenika na specifične zahtjeve – glavni razlozi su što su službenici u rijetkim slučajevima postavili sva neophodna pitanja kako bi prepoznali potrebe klijenta i u skladu sa tim predočili koja su dokumenta potrebna ili koliki će biti troškovi prikupljanja datih dokumenata. Dakle, iako je nesumnjivo da su u većini slučajeva ispitivani službenici bili ocijenjeni kao veoma ljubazni prema korisnicima usluga, fizički pristup institucijama kao i kvalitet dijeljenja informacija relevantnih za zahtjeve korisnika su lošije ocijenjeni.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *