Percepcija javnosti o pružanju usluga u regionu u porastu

Rezultati istraživanja javnog mnjenja o pružanju usluga ukazuju da vlade Zapadnog Balkana teže digitalizaciji i uslugama usmjerenim ka građanima. Ovogodišnja istraživanja pokazuju da sve zemlje u regionu ili napreduju ili ostaju na nivou rezultata istraživanja prvog PAR Monitora 2017/2018.

Percepcija javnosti: pružanje usluga više orijentisano prema građanima

U poređenju sa rezultatima prethodnog PAR Monitora, Srbija i Albanija bilježe najuočljivije promjene u vezi sa percepcijom jednostavnošću “bavljenja javnom upravom”. Drugim riječima, u ove dvije zemlje zabilježen je porast od 23, odnosno 18%, a zatim slijedi Crna Gora sa 14%.

Istraživanje takođe pokazuje da skoro dvije trećina građana u regionu smatra da se vlade kreću ka procesu digitalizacije (69%). Osim u Bosni i Hercegovini, gdje nešto ispod 50% građana percipira ovaj trend, u svim drugim zemljama regiona, između 66 i 81% građana ima ovo mišljenje. Na regionalnom nivou, građani su primijetili pozitivan napredak u vremenu potrebnom za ostvarivanje upravnih usluga. Ovo je posebno izraženo u Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori, gdje je više od 60% građana potvrdilo da se to isto vrijeme smanjilo.

Takođe, 58% građana u regionu tvrdi da prepoznaje napore vlade da pojednostave administrativne procedure – više nego u prethodnom PAR Monitoru. Kao i prije, javna uprava na Kosovu zauzima prvo mjesto na osnovu percepcija, a slijedi Srbija.

Dostupnost e-usluga: veća svijest, isti nivoi upotrebe

Javnost je sve više svjesna postojanja e-usluga na području Zapadnog Balkana. Za razliku od prethodnog PAR Monitora, nijedna država nije ispod 50%, dok u Albaniji ovaj procenat dostiže visoku vrijednost od 74% (Grafikon 2). S druge strane, primjećeno je da značajan procenat građana još uvijek ne koristi ove usluge – trećina građana u regionu izjavila je da ih nikada nije koristila. Dok manje od trećine građana koji ih koriste ili rijetko ili samo ponekad, mnogi su ih koristili samo povremeno. Značajan podatak – samo 10% građana redovno koristi e-usluge.

U isto vrijeme, istraživanja pokazuju da većina građana u svakoj državi (između 70 i 80%) izjavljuje da su e-usluge jednostavne za upotrebu. Ovo je slično rezultatima PAR Monitora 2017/2018, u kojem je približno 80% građana u svim zemljama regiona izjavilo da je ove usluge lako koristiti.

Imajući u vidu da su građani u značajnoj mjeri svjesni da e-usluge postoje, manjak informacija o e-uslugama ne može objasniti nizak nivo upotrebe. Više od dvije trećine građana koji su koristili e-usluge, imali su vrlo malo poteškoća u ostvarivanju usluga koje su zatražili. Kada govorimo o percepciji javnosti, postoji značajan napredak u ostvarivanju usluga orijentisanih prema građanima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. S druge strane, situacija na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji je ostala nepromijenjena.

Percepcija javnostije mjerena istraživanjem javnog mnjenja koje je na isti način sprovedeno u svakoj od zemalja regiona, u periodu od 5. do 30. maja 2020.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *