Ozbiljno ugrožena prava zaposlenih u javnoj upravi i kandidata za posao

Razrješenjem Komisije za žalbe, bez javno dostupnog obrazloženja, državni i lokalni službenici i kandidati za posao ostali su bez važnog mehanizma zaštite prava. U međuvremenu, nijesu imenovani novi članovi Komisije.

Komisija za žalbe je tijelo nadležno za razmatranje svih žalbi zaposlenih u organima državne i lokalne uprave, kao i kandidata koji se prijavljuju na oglase i konkurse koje ovi organi raspisuju.

Vlada je razriješila svih pet članova početkom oktobra bez održavanja sjednice. Za rezultat imamo situaciju da trenutno nema uslova za odlučivanje o žalbama, koje građani podnose ukoliko smatraju da su im povrijeđena prava prilikom zapošljavanja ili rada u javnoj upravi.

Rješenje Vlade, dostupno u Službenom listu, ne sadrži obrazloženje, već upućuje na zakonske odredbe, koje, između ostalog, predviđaju da se članovi Komisije za žalbe mogu razriješiti zbog nesavjesnosti i nestručnosti u radu. Međutim, u nedavno sačinjenim izvještajima o funkcionisanju službeničkog sistema nijesu navedeni problemi u radu ove Komisije.

Upornim izostavljanjem transparentnih obrazloženja o važnim odlukama, koje se tiču zapošljavanja i upravljanja učinkom u javnoj upravi, Vlada se sve više udaljava od sopstvenih obećanja o meritokratiji i transparentnosti. Donošenjem rješenja bez odgovarajućih obrazloženja rizikuje se šteta po budžet, u izvjesnim sudskim sporovima.

Nadležno Ministarstvo je čekalo više od dvadeset dana da raspiše konkurs za izbor nove Komisije, koji je u toku. Dakle, da paradoks bude veći, rok odlučivanja Komisije za žalbe je 30 dana, a već više od mjesec dana ovo tijelo nije funkcionalno.

Vlada je dužna da odgovori na pitanja zašto je prestao mandat ranijoj Komisiji za žalbe, i ko štiti prava zaposlenih u javnoj upravi i kandidata koji se javljaju na javne oglase i konkurse, koji su u toku.

Milena Muk

Institut alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *