Otvoreni podaci u Zakonu o SPI – Predlagač da otkloni nedostatke i nejasnoće

Institut alternativa (IA) pripremio je i dostavio Ministarstvu kulture komentare na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o SPI uvode se odredbe koje regulišu ponovnu upotrebu informacija javnog sektora, pa su stoga važni za cijelu zajednicu koja zagovara i koristi otvorenost podataka u posjedu crnogorskih organa vlasti.

Prvi pokušaj transponovanja direktiva Evropske komisije koje uređuju ovo pitanje bio je nacrt Zakona o slobodnom korišćenju informacija u posjedu organa vlasti, koji smo kritikovali zbog velikog broja nedorečenosti i predlagali da se radije dopuni Zakon o SPI, što je sada i urađeno.
Ipak, uprkos napretku koji je ostvaren u odnosu na prvobitni tekst, ovaj koji je sada ponuđen na javnu raspravu takođe može biti značajno unaprijeđen. Naše ključne primjedbe odnose se na široko i nejasno definisane odredbe koje, između ostalog, regulišu:

  • Uslove za ponovnu upotrebu informacija – nejasno uvođenje novog stepena ograničenja pristupa informaciji, odnosno njenom korišćenju;
  • Odbijanje zahtjeva za ponovnu upotrebu – od sedam nabrojanih osnova za odbijanje zahtjeva, dva su sasvim neopravdana i neobrazložena, čime se stvara značajan prostor za neosnovano odbijanje pristupa;
  • Troškovi postupka za ponovnu upotrebu informacija – zahvaljujući opštim odredbama, ostavljen je ogroman prostor za zloupotrebu naplate ponovne upotrebe informacija od strane organa vlasti;
  • Portal otvorenih podataka – dobra ideja koja će vjerovatno ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne propiše obaveza organa vlasti da dostavljaju podatke.

Takođe, iako postojeće odredbe Zakona o SPI nisu predmet ovih izmjena i dopuna, a predlagaču akta ponudili smo i dopune koje se odnose na opšte probleme u sprovođenju ovog Zakona, a koje bi se mogle negativno odraziti i na ponovnu upotrebu. Stoga smatramo da se moraju riješiti i problemi koji se odnose na:

  • nejasno definisan rok za postupanje organa vlasti po zahtjevu za slobodan pristup informacijama;
  • lošu praksu objavljivanja rješenja kojim se odobrava pristup informacijama, a ne same informacije;
  • pravnu prazninu u slučaju nepostupanja organa vlasti po rješenjima Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, a po žalbama podnosilaca zahtjeva, kao i
  • neophodnost jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, shodno postojećim, a naročito novim nadležnostima koje ove izmjene i dopune uvode.

U nastavku možete pročitati komentare IA na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cjelosti.

Komentari Instituta alternativa na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *