Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost

Tokom ove godine Institut alternativa će sprovesti još jedan projekat u oblasti rodne ravnopravosti, a čiji je cilj da unaprijedi stručne kapacitete državnih službenika i službenica za orodnjavanje strateškog planiranja u Crnoj Gori.

Glavni cilj projekta ’’Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost’’ je da doprinese razumijevanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kroz unapređenje stručnih kapaciteta državnih službenika i službenica za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti u oblasti strateškog planiranja.

Kako bismo ostvarili navedeni cilj, u narednom periodu sprovešćemo sljedeće aktivnosti:

  • Izradićemo edukativnu video animaciju sa ključnim koracima i pitanjima za učinkovito sprovođenje analize uticaja politika na rodnu ravnopravnost i položaja žena, a koja će biti namijenjena državnim službenicima i službenicama koji se bave razvojem javnih politika;
  • Pokrenućemo inicijativu Vladi Crne Gore za izmjenu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, kako bismo obezbijedili da i nevladine organizacije koje se bave pitanjem položaja žena i ostalim horizontalnim pitanjima mogu da učestvuju u radnim grupama za izradu zakona i strategija;
  • Organizovaćemo obuku za državne službenike i službenice koji se bave strateškim planiranjem, u skladu sa revidiranom verzijom metodologije strateškog planiranja čiji je cilj da obuhvati i aspekt orodnjavanja strategija;
  • Izradićemo analizu tri odabrane strategije sa aspekta integrisanja rodne perspektive u strateškom planiranju, i dati praktične smjernice kako ono može da se unaprijedi;
  • Organizovaćemo završnu konferenciju ’’Strategije i zakoni za bolji položaj žena: Šta smo naučili?’’, koja će kombinovati otvorenu diskusiju i edukativni pristup, a na kojoj ćemo okupiti ključne aktere u ovoj oblasti, razmijeniti mišljenja i dati preporuke.

Navedene aktivnosti predstavljaće nadogradnju našeg ranije sprovedenog projekta ’’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost’’ koji se fokusirao na zakone i aktere koji rade na izradi predloga zakona, dok ćemo kroz novi projekat akcenat staviti na strategije. Projekat direktno korespondira i sa početkom implementacije Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti (2021-2025), i osnažuje napore Vlade da standardizuje procedure za orodnjavanje javnih politika, što je jedna od mjera navedene strategije.

Projekat ’’Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost’’ Institut alternativa sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *