Omogućiti inkluzivniji proces izrade javnih politika

Kako bi se omogućio inkluzivan proces izrade zakona i strategija, neophodno je proširiti prostor za učešće javnosti i civilnog društva, kroz dopunu važeće Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela 

Institut alternativa uputio je Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija inicijativu za izmjenu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave, sa ciljem širenja prostora za uvođenje rodne perspektive u proces kreiranja javnih politika.

Navedena Uredba uređuje kriterijume i postupak izbora NVO u radne grupa i druga radna tijela koja obrazuju ministarstva i organi uprave, radi sagledavanja pitanja od zajedničkog interesa ili za normativno uređivanje odgovarajućih pitanja. Međutim, iako je duh Uredbe bio omogućavanje multidisciplinarnog pristupa u iznalaženju najboljih rješenja i davanje doprinosa od strane NVO svojim iskustvom i znanjem – praksa je pokazala određena ograničenja.

U našoj analizi ”Orodnjavanje javnih politika: Primjeri iz Crne Gore” ukazali smo da Uredba ograničava uključivanje predstavnika/ca NVO koje se bave pitanjem rodne ravnopravnosti, ili, u najmanju ruku, ostavlja prostor za različito tumačenje od strane starješina organa. Naime, važeća Uredba članom 9 ograničava multidisciplinarnost radnih grupa, na način što prednost daje nevladinoj organizaciji koja se usko bavi oblašću koju zakon uređuje, i time isključuje organizacije koje se bave pitanjem rodne ravnopravnosti, ali i drugim sveprožimajućim pitanjima kao što je zaštita životne sredine ili socijalna inkluzija.

Kako bi se omogućile osnovne prepostavke za orodnjavanje javnih politika, koje je obavezujuće Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, predložili smo dopunu Uredbe na način koji bi, u slučaju da pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo može imati uticaj na rodnu ravnopravnost, omogućio učešće i predstavnika nevladinih organizacija iz ove oblasti.

Na sastanku koji smo održali sa ministarkom Tamarom Srzentić i v.d. generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave Milijanom Vukotić Jelušić, pozvali smo na preispitivanje potrebe sveobuhvatnije izmjene važećeg pravnog okvira, kako bi se na bolji način odgovorilo na potrebu šireg i učinkovitijeg učešća javnosti i civilnog društva i stvorile pretpostavke za uključivanje predstavnika iz drugih oblasti.

Inicijativu koju smo uputili Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija možete pogledati ovdje.

Inicijativa je kreirana u okviru projekta ”Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost”, koji sprovodi Institut alternativa uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Nikoleta Pavićević
koordinatorka projekta

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *