Okrugli sto: Javne nabavke u Crnoj Gori – transparentnost i odgovornost

Institut alternativa je tokom 2010. godine realizovao istraživanje u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori sa osvrtom na pitanja transparentnosti i odgovornosti. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „EU Matrix – Monitoring procesa evropskih integracija sa naglaskom na primjenu Nacionalnog plana integracija Crne Gore u EU“. Ovaj projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za monitoring CEMI i Evropskim pokretom u Crnoj Gori, a uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora.

S tim u vezi održan je okrugli sto na kojem je predstavljena radna verzija policy brief-a pod nazivom ,,Javne nabavke u Crnoj Gori – transparentnost i odgovornost“ i otvorena diskusija na ovu temu. Među učesnicima su bili predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, direktor Direkcije za javne nabavke, sekretar Komisije za javne nabavke, predstavnici Državne revizorske institucije, Vijeća za prekršaje, pojedinih ministarstava, nevladinih organizacija, kao i drugi zainteresovani akteri.

Okrugli sto nije bio ograničen na teme kojima se fokusirao ovaj dokument i i pružio je priliku za cjelovito sagledavanje prednosti i nedostataka pravnog okvira i prakse u sistemu javnih nabavki. Ovaj okrugli sto je poslužio da se definišu dodatne sugestije zakonodavcima odgovornim za rad na izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *