Odugovlačenje i ponavljanje postupaka: Ključni neprijatelji uprave po mjeri građana

Bez sistematskog praćenja upravnih postupaka i sporova ne znamo koliko će biti efikasna borba protiv ključnih neprijatelja “uprave po mjeri građana”, kazala je Milena Milošević na današnjoj panel diskusiji.

Panel diskusiju pod nazivom “Javna uprava po mjeri građana” su organizovali Program Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Ministarstvo javne uprave u okviru obilježavanja Međunarodnog dana javne uprave.

Foto: PR Centar

Milena Milošević, naša istraživačica koja je učestvovala u diskusiji, podsjetila je da je Institut alternativa pitao građane ono što ih nije pitala Vlada tokom izrade važeće Strategije reforme javne uprave.

Između ostalog, pitali smo ih i koliko vjeruju svojoj upravi i šta je za njih glavni problem.

“Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da se prve dvije godine Strategije nijesu odrazile na porast povjerenja građana u javnu upravu – ono je ostalo na istom nivou”, objasnila je ona, uz objašnjenje da oko polovine građana iskazuje i načelno nepovjerenje i načelno povjerenje.

“Ono što svakako treba imati u vidu da građane, kada su u pitanju problemi javne uprave, najviše tišti zapošljavanje preko veze”, kazala je Milošević i naglasila da sada, kada kreće primjena novih zakona o državnim službenicima i namještenicima i o lokalnoj samoupravi, sve nadležne institucije treba da pokažu proaktivniji stav ka dosljednjoj primjeni novih rješenja.

Ona je objasnila da sveobuhvatni sistem nadgledanja novog zakonskog okvira treba jasno da ukaže na potencijalne zloupotrebe i omogući da se preduzmu korektivne mjere kako ne bismo završili sa još jednim novim talasom zakona, koji su ugušile stare prakse.

“Vlada ove godine ima priliku da pokaže da uvažava stav građana time što će ih konsultovati prilikom izrade indeksa kvaliteta javnih usluga”, dodala je Milošević.

Ona je podsjetila da je Institut alternativa pilotirao određene poduhvate u mjerenju kvaliteta usluga, što je prepoznato  u međunarodnim izvještajima o ispunjenosti evropskih principa javne uprave u Crnoj Gori, ali uz napomenu da naši napori ne mogu da nadomjeste odsustvo sličnih poduhvata od strane Vlade.

Milošević je naglasila da odnosi između uprave i građana u najvećoj mjeri zavise od primjene zakona o upravnom postupku i o upravnom sporu.

Institut alternativa je u posebnom papiru “Hajde da govorimo o učincima!” upozorio da uopšte nije predviđen sveobuhvatni sistem monitoringa primjene ovih zakona, kako bismo mogli sa sigurnošću da provjerimo koliko je efikasna borba protiv ključnih neprijatelja građana u njihovom kontaktu sa upravom – a to su odugovlačenje i ponavljanje postupaka kroz tzv. ping pong efekat.

“Naime, ne postoji eksplicitna obaveza, čak ni u strateškom okviru, da se sistematski prati meritorno, konačno odlučivanje i trajanje upravnih sporova, ne samo u pojedinačnim fazama sudskog postupka, ili od prvog stepena do najviše instance, već i u širem smislu – od početka upravnog postupka, odnosno spora, do donošenja konačne odluke”, Milošević je objasnila, uz preporuku da se sistematsko praćenje odlučivanja u upravnim postupcima i sporovima uključi kao prioritetni pokazatelj toga koliko je naša uprava stvarno po mjeri svih građana.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *