Održano predavanje profesora Zorana Stojiljkovića

Predavanje prof. dr Zorana Stojiljkovića u okviru Škole javnih politika održano je u ponedjeljak 5. maja 2014. Prof. Stojiljković je govorio o kreiranju antikorupcijskih politika, kao i o istraživanju javnih politika u izbornoj ponudi.

U toku dvočasovnog predavanja bilo je riječi o relaciji između programskih pozicija političkih subjekata i njihovog realnog pragmatsko-političkog pozicioniranja i opredjeljivanja, kao i o načinu mjerenja jaza između predizbornih obećanja i postizborne prakse, što se posebno odnosi na vladajuće stranke. Stojiljković je kazao da Crna Gora izlazi iz faze tzv. manjkave ili defektne demokratije, te da je na putu da pređe u liberalnu. U ovom procesu veliku ulogu ima civilno društvo i obrazovani građani, koji propituju političku ponudu, smanjuju koruptivnu zonu i vlast čine odgovornijom za ono što obećava. Takođe, govoreći o jednom od konsenzusa svih relevantnih političkih aktera – evropskim integracijama, apostrofirao je ulogu spoljnih veto igrača, evropskih institucija, koje koriste svoju moć uslovljavanja kako bi ubrzali i oblikovali pomenuti proces.

Govoreno je i o samoj prirodi korupcije kroz povezivanje složene mape njenih pojavnih oblika, vrsta i aktera sa uvidom u njene motive i šire sistemske i kulturološke uzroke.

Bilo je riječi i o nepovjerenju i uzajamnom varanju među samim političkim akterima koje počinje ozbiljno da opterećuje i ostale procese u crnogorskom društvu. U ovom kontekstu, došlo je do razmjene mišljenja o Zakonu o finansiranju političkih partija, kojim je uspostavljena praksa koja je problematična i komparativno gledano nije prisutna.

U toku predavanja posebno je istaknuto da se suština svake antikoruptivne strategije vidi u stvaranju prostora i šansi da se korupcija učini neprihvatljivom, ali i neisplativom, odnosno u praksi redukovanja monopola i diskrecionih ovlašćenja uz istovremeno uvećanje moralne, političke i krivične odgovornosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *