Održane obuke na temu “Procjena rizika za korupciju u propisima”

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa (IA), Ana Đurnić, održala je obuke na temu “Procjena rizika za korupciju u propisima”. 

Dvije obuke održane su u Budvi i Podgorici 24. i 25. aprila za predstavnike crnogorskih lokalnih samouprava, ministarstava i Skupštine Crne Gore, dok je treća održana u Zagrebu 22. i 23. maja za predstavnike državnih institucija Kosova.

Ana je govorila o ulozi civilnog društva u procjeni rizika za korupciju i predstavila iskustvo Instituta alternativa koji se ovim bavi već više od deset godina. Polaznicima obuke predstavila je primjere komentara koje je IA pripremio na niz crnogorskih zakona. Ana je predstavila i iskustvo predstavnika IA u raznim fazama izrade propisa, poput učešća u radu radnih grupa za pripremu propisa, učešća u javnim raspravama o nacrtima propisa, podnošenje inicijativa za amandmansko djelovanje poslanicima u Skupštini Crne Gore i slično.

Obuke u Budvi i Podgorici, za predstavnike crnogorskih institucija, organizovala je Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) u saradnji sa Savjetom za regionalnu saradnju (RCC) i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK).

Na obukama je govorio i Tilman Hope koji je kroz praktične primjere upoznao prisutne sa institutom procjene rizika od korupcije u zakonskim propisima, njegovom svrhom i značajem, kako bi predstavnici državne uprave i lokalne samouprave u svakodnevnom radu znali da prepoznaju pomenute rizike u izradi normativnih akata. 

Načelnica Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije, Grozdana Laković predstavila je prisutnima Metodologiju za procjenu rizika od korupcije izrađenu kroz Regionalni projekat RAI-a. Laković je detaljno upoznala polaznike sa Mišljenjima koja daje pomenuti Odsjek, a koja predstavljaju inicijativu zakonodavcu ili predlagaču da upodobi zakonske norme kako bi njihova primjena eliminisala rizike od korupcije. Takođe, ekspert Savjeta za regionalnu saradnju, Radu Cotici istakao je u svom izlaganju značaj suzbijanja rizika od korupcije u pravnim normama, kao i da zajedničkim radom i koordinacijom različitih subjekata, međunarodnih i domaćih – nacionalnih, se može doći do željenih rezultata i napretka u cjelokupnim reformama kojima je Crna Gora posvećena. 

Trening u Zagrebu za predstavnike državnih institucija Kosova, organizovala je RAI u saradnji sa UNDP Kosovo i Agencijom za borbu protiv korupcije Kosova, a u okviru RAI Regionalnog programa jačanja antikorupcijskih institucija i građanskog društva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i proces usklađenosti sa UN Konvencijom.

Osnovni cilj treninga bio je iznalaženje najboljeg modela za sprovođenja analize propisa na rizike od korupcije od strane Agencije za borbu protiv korupcije Kosova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *