Održana završna predavanja u okviru Škole javnih politika u Budvi

Četvrti modul Škole javnih politika na temu “Proces kreiranja javnih politika” i Peti modul na temu “Pisanje djelotvornih predloga praktičnih politika” održani su u hotelu HEC Residence u Miločeru, od 9. do 12. decembra 2016.

Prvog dana u Miločeru u okviru IV modula, predavanje na temu Akademsko vs. pisanje javnih politika održao je doc. dr Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Predavač je najprije objasnio šta podrazumijeva akademsko, a šta pisanje javnih politika i naglasio da je akademsko pisanje komplementarno sa pisanjem javnih politika. Takođe, bilo je riječi i o značaju akademske čestitosti koja se zasniva na samostalnom pisanju radova, te objasnio pojmove plagijata i autoplagijata.

Ovaj modul nastavljen je predavanjem Marka Sošića iz Vestministarske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori na temu Ko plaća javne politike. Sošić je govorio o tome kako funkcioniše budžetiranje u Crnoj Gori i objasnio šta predstavlja tekući bužet, budžet fondova, a šta kapitalni budžet. Sošić se tokom predavanja osvrnuo i na rebalans budžeta i probleme koje nastaju ukoliko se adekvatno ne sprovodi procjena fiskalnog uticaja predloga zakona.

Predavanje Kreiranje antikorupcijskih politika održao je prof. dr Zoran Stojiljković sa Univerziteta u Beogradu. Stojiljković je najprije objasnio zbog čega su antikoruptivne politike horizontalne politike i naglasio značaj monitoringa i evaluacije, koji se jako slabo sprovode. Takođe, na ovom predavanju, bilo je riječi o administrativnoj korupciji, ali i o sistemskoj, političkoj korupciji. Sa polaznicima Škole raspravljano je o uzrocima korupcije, ali i o strategijama (alatkama i mehanizmima) borbe protiv ovog fenomena.

O ulozi državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na nivou EU i ulozi think tank organizacija u kreiranju javnih politika govorila je dr Jovana Marović. Marovićeva je predstavila institucije Evropske unije i način na koji one funkcionišu. Objasnila je i način na koji se direktive, uredbe, odluke i preporuke implementiraju na nacionalnom nivou. Na kraju, predavačica je približila polaznicima ulogu think tank organizacija, ali i neke ključne probleme sa kojima se one susrijeću u Crnoj Gori prilikom zagovaranja.

Najzad, IV modul završio se predavanjem prof. dr Dragana Đurića sa Univerziteta Crne Gore i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), na temu “Proces kreiranja javnih politika u državnoj upravi Crne Gore”. Profesor Đurić se najprije osvrnuo na karakteristike javne uprave u malim državama, a zatim govorio o dobrom upravljanju (good governence) i Sigminim principima dobre uprave. Takođe, bilo je riječi o načinu pripreme prijedloga praktične politike i o značaju sprovođenja analize uticaja propisa RIA (regulatory impact assesment).

Naredni, ujedno i poslednji V modul, vodio je Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole (BOŠ). Pavlović je objasnio sam pojam javnih politika i osnovne elemente demokratskog političkog sistema, kao i ciklus, mrežu i svrhu praktične politike, što je bilo propraćeno individualnim i grupnim vježbama, a kasnije i prezentacijama i diskusijom. Takođe, polaznici su imali priliku da na konkretnim primjerima analiziraju sažete prijedloge za praktičnu politiku (strukturane elemente, ciljnu grupu, fazu u kojoj se nalazi proces kreiranja javne politike na koju se brief odnosi). Najzad, uslijedilo je još jedan rad u grupama i struktuiranje i razvijanje koherentnog prijedloga praktične politike uz pomoć upitnika za pripremu predloga za praktičnu politiku.

Projekat Škola javnih politika – V generacija finansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i Think Tank Fonda – Fondacije za otvoreno društvo. Škola je licencirana kao zvanični program za sticanje znanja i vještina iz oblasti javnih politika od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *