Održana radionica za civilno društvo o Principima javne uprave

Transparentna i odgovorna javna uprava glavni je preduslov demokratije, ali u ovoj oblasti u Crnoj Gori ima još puno da se radi, zaključeno je na Radionici za civilno društvo o Principima javne uprave, koju je organizovao Institut alternativa.

Institut alternativa je danas u Podgorici organizovao Radionicu za civilno društvo o Principima javne uprave.

Radionicu je otvorio Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, rekavši da sada već ulazimo u trinaestu godinu reforme javne uprave, ali da u ovoj oblasti još uvijek nisu ostvareni značajni rezultati.

«Predugo je reforma javne uprave bila na dnu Vladine liste prioriteta, problemi su šminkani, bolni rezovi odlagani, a otvorena rasprava izostajala”, rekao je Muk i dodao da je Institut alternativa prošle godine uporno ukazivao da usvojena Strategija reforme javne uprave nije dovoljno ambiciozna, a da je proces njene izrade zanemario mišljenja državnih službenika I građana.

“Fraza o nikad završenom i uvijek trajućem procesu reforme mora se zamijeniti mjerljivim, vidljivim, održivim, konkretnim rezultatima – stvarnim promjenama u radu službenika i životu građana”, rekao je Muk.

On je dodao i da je uloga civilnog društva u ovom procesu izuzetno važna, te da je upravo cilj ove radionice da povećamo informisanost civilnog društva o Evropskim principima javne uprave.

“Zato smo na današnji skup pozvali organizacije za koje vjerujemo da mogu integrisati zalaganje za principe javne uprave u svojim oblastima rada. Vjerujemo da je značajan prostor otvoren i za sindikate, udruženja privrednika i medije. Svi zajedno možemo vratiti ljudski lik i građansko učešće državnim i društvenim naporima da se reformiše javna uprava”, rekao je Muk.

Na radionici je govorila i ministarka novog Ministarstva javne uprave, Suzana Pribilović. Ona je rekla da je ovo prvi skup na kome učestvuje sa nove pozicije i da joj je drago da je upravo uključivanje civilnog društva u praćenje reforme javne uprave tema tog skupa.

«Svjesni smo činjenice da se još mnogo toga mora uraditi u oblasti reforme javne uprave i da javna uprava nije ono što bi trebalo da bude – pravi servis građana i privrednika», rekla je gospođa Pribilović i dodala da će prioritet rada Vlade u narednom periodu biti stvaranje transparentne i odgovorne javne uprave.

«Kao odgovor na trenutne izazove vidimo ujedinjavanje kapaciteta i resursa javnog, privatnog i civilnog društva», rekla je gospođa Pribilović i dodala da su predstavnici civilnog društva kao i njihove ideje uvijek dobrodošle kao što je to bilo u prethodnom periodu.

«Samo dijalogom i uključenošću svih relevantnih aktera možemo doći do cilja, a to je efikasna javna uprava», zaključila je ministarka.

NJ.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, rekao je da je funkcionalna i transparentna javna uprava koja služi građanima preduslov demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i dobrog upravljanja, te da je njena uloga ključna u usvajanju pravila i standarda Evropske unije. «Zbog toga je reforma javne uprave jedan od ključnih stubova politike proširenja, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem», dodao je ambasador.

On je rekao i da trenutno postoje brojni izazovi u ovoj oblasti i da je u tom smislu ključno odvajanje politike i uprave, te da je, kako bi se to ostvarilo, potrebna snažna politička volja. «Jednako je važno obezbijediti efektivan sistem utvrđivanja odgovornosti na svim nivoima javne uprave i uložiti dodatne napore u dovođenje obima administracije na pravu mjeru», rekao je gospodin Orav i dodao da u tom smislu civilno društvo i mediji imaju ključnu ulogu u praćenju reforme javne uprave.

«Zato mi je zadovoljstvo što Evropska unija, zajedno sa našim partnerima iz Holandije, pruža podršku ovako važnom regionalnom projektu čiji je cilj upravo jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija za praćenje ove reforme», zaključio je ambasador.

U radnom dijelu radionice, predstavnici SIGMA programa za Crnu Goru, gospodin Timo Ligi i Daniel Ivarsson predstavili su Evropske prinicipe javne uprave, važnost reforme javne uprave i rad SIGMA-e u odnosu na izvještaje Evropske komisije kao i ključne nalaze SIGMA izvještaja iz 2015. i 2016. godine. Na radionici je učestvovalo preko 40 predstavnika nevladinih organizacija i medija.

Radionicu smo organizovali u okviru regionalnog projekta WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform), koji finansiraju Evropska unija i Kraljevina Holandija.

SIGMA je zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) čiji je cilj da podrži reformu uprave zemalja koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj unije.

Principi javne uprave su okvir koji SIGMA koristi za procjenu stepena „dobrog upravljanja“ i sadrže osnovne zahtjeve koje države treba da slijede tokom procesa EU integracije. Principi obuhvataju: Strateški okvir javne uprave, Izradu i koordinaciju politika, Državnu službu i upravljanje ljudskim resursima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *