Održana prva Škola otvorenog budžeta

Institut alternativa organizovao je ”Školu otvorenog budžeta” tokom koje su polaznici stekli znanja o osnovama budžetskog sistema, transparentnosti javnih nabavki, kapitalnih projekata i javnih preduzeća, i dobili praktične savjete za učešće u budžetskom ciklusu.

Jačanje uloge civilnog društva u kontroli javnih finansija i veće uključivanje građana u planiranje i kontrolu budžeta je bio cilj ove škole, koja je okupila predstavnike civilnog sektora i medija. Škola je organizovana tokom oktobra i novembra kroz tri modula: u Bečićima, Kolašinu i Podgorici, uz program koji je kombinacija interaktivnog rada i vježbi, sa teorijskim predavanjima.

Učesnici su imali priliku da prošire svoje znanje o osnovama budžetskog sistema i javnih nabavki, analizi finansijskih iskaza javnih preduzeća i participativnom budžetiranju, kroz sesije sa istaknutim stručnjacima iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

”Škola otvorenog budžeta bila je organizovana na sljedeći način – ukoliko niste imali pojma o tome kako se vrši proces donošenja budžeta, kako se tumače budžetske linije ili finansijski izvještaji – Školu ste završili u tolikoj mjeri spremni da svaka dalja nadogradnja u tom pravcu izgleda jednostavno. Radujem se primjeni stečenih znanja u daljem radu u civilnom sektoru!”, istakla je polaznica škole Irena Gigović, iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Učesnici su se bliže upoznali i sa uspješnim kampanjama i projektima civilnog društva u oblasti javnih finansija, poput baza podataka o raznim aspektima javne potrošnje – od sponzorstava i donacija, koje dodjeljuju javna preduzeća, do troškova obnove toaleta u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, ili brojača javne potrošnje u Bosni i Hercegovini.

Polaznik škole Vasilije Krivokapić, iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), istakao je da će mu stečeno znanje koristiti u budućem radu: ”Tokom tri vrhunski organizovana i tematski podijeljena modula, vođena od strane izvrsnih predavača, sam shvatio koliko je važna ova tematika i koliko zapravo je bitno imati uvid u to kako i zbog čega se donose odluke značajne za svakog građanina. Ubuduće ću znati kako da dođem do važnih informacija o projektima od značaja i znati da tumačim budžete i bilanse”.

Prva generacija Škole otvorenog budžeta

Škola otvorenog budžeta je organizovana u okviru projekta “Money Watch: Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Institutom za javne finansije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, uz podršku Evropske unije.

 

Pogledajte dio atmosfere sa Škole

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *