Održana predavanja u okviru II modula Škole javnih politika

Predavanja u okviru II modula Škole javnih politika održana su u petak i subotu, 11. i 12. novembra 2016. godine. O temi “Analiza javnih politika“ govorila je dr Jovana Marović.

Tokom dvodnevnog predavanja učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim oblicima analize javnih politika, kriterijumima za formulisanje istraživačkih pitanja, dizajnom istraživačkog postupka, te kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja javnih politika. Kroz učešće u nizu individualnih i grupnih vježbi, polaznici Škole stekli su uvid u osnovne pojmove i koncepte javnih politika.

Naime, na konkretnim primjerima, učesnici su prije svega radili na formulisanju istraživačkih pitanja i postavljanju hipoteza u okviru rada u grupama. Nakon toga, radili su na utvrđivanju najbitnijih indikatora, kao i na mapiranju primarnih i sekundarnih izvora podataka. Treća vježba, koja se takođe radila u grupama, podrazumijevala je identifikovanje glavnih problema koji se mogu javiti u toku istraživanja. U toku četvrte vježbe, koja je obuhvatila utvrđivanje ciljeva, definisani su primarni cilj koji predstavlja rješenje glavnog problema određene javne politike, kao i način zagovaranja definisanog rješenja. Na ovaj način, učesnici Škole su imali priliku da primijene glavne aspekte analize javnih politika na praktičnim primjerima i zaokruže teorijski dio predavanja koji se ticao utvrđivanja okvira za istraživanje, metoda prikupljanja podataka, analize problema i ciljeva, kao i plana istraživanja i monitoringa sprovođenja javnih politika.

Projekat Škola javnih politika – V generacija finansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i Think Tank Fonda – Fondacije za otvoreno društvo. Škola je licencirana kao zvanični program za sticanje znanja i vještina iz oblasti javnih politika od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *