Održana obuka “Programsko budžetiranje kroz rodne naočare”

Institut alternativa (IA) organizovao je dvodnevnu obuku pod nazivom “Programsko budžetiranje kroz rodne naočare”, kao nastavak napora da se državnim službenicima i službenicama približi pojam rodno odgovornog budžetiranja.

Obuka, održana 24. i 25. jula u hotelu Bianca u Kolašinu, imala je cilj da pored opštih pojmova, oko 30 službenika/ca poduči prepoznavanju rodne komponente u budžetskom programu, kao i njegovim elementima.

Koordinatorka projekta Nikoleta Pavićević (IA) je kazala da je cilj obuke da učesnici/ce utvrde postojeće rodne neravnopravnosti, potom definišu ciljeve koji su rodno odgovorni i koji odgovaraju prioritetima, i na kraju uključe odgovarajuće elemente u budžet.

Predavačica Višnja Baćanović je tokom dvodnevne obuke službenicima približila kako se određuje rodna komponenta, ali i na koji način se izrađuje rodna analiza. Istakla je ključna pitanja koje je potrebno uvrstiti u analizu:

  1. Kakav je položaj žena i muškaraca, odnosno djevojčica i dječaka?
  2. Šta su njihovi interesi i prioriteti, problemi i prepreke (na primjer za zapošljavanje, prevoz, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu)?
  3. Da li tu postoje razlike između muškaraca i žena koje treba da budu uzete u obzir?

Baćanović je na primjerima socijalne zaštite i saobraćaja i infrastrukture objasnila rodne elemente koje je potrebno prepoznati i primijeniti, a koji su vezani za nesrazmjernost udjela žena na pozicijama odlučivanja, prepoznavanja žena ili muškaraca kao posebne grupe na koju zakoni treba da djeluju.

Dvodnevnoj obuci je prisustvovalo oko 30 službenika i službenica više državnih institucija: Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva evropskih poslova, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za željeznice Crne Gore, kao i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta, Ministarstva javne uprave, Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Obuku je organizovao Institut alternativa u okviru projekta “Programsko bužetiranje kroz rodne naočare”, uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *