Održana info sesija za potencijalne aplikante u okviru Konkursa za podršku OCD

U cilju predstavljanja Konkursa u okviru projekta ’’Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’ organizovana je info sesija sa zainteresovanim predstavnicima organizacija civilnog društva

Institut alternativa i Akcija za ljudska prava (HRA) će se u narednih 18 mjeseci sprovođenja projekta ”Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru” baviti slobodom javnih okupljanja na horizontalnom nivou, ali je podrška organizacija civilnog društva (OCD) na lokalnom nivou važna kako bi projekat uspio da dopre do što većeg broja građana i aktera. Iz tog razloga, IA je, uz podršku Evropske unije, raspisao Konkurs za dodjelu malih grantova OCD i organizovao info sesiju koja je okuplila više od 20 predstavnika i predstavnica OCD koje su zainteresovane za apliciranje za dodjelu sredstava. Potencijalni aplikanti su 13. februara, u prostorijama PR Centra upoznati pravilima i pojedinostima Konkursa za dodjelu malih grantova od strane projektnog tima IA.

Projektna koordinatorka i istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Dina Bajramspahić, istakla je da je cilj podrške organizacija civilnog društva širenje aktera koji će pomoći da se zabrinjavajući trend sužavanja prostora za aktivizam za djelovanje u javnom prostoru mijenja. Naglasila je da cilj projekta nije organizacija javnih okupljanja ili njihovo podsticanje, već informisanje građana o njihovim pravima i obavezama, kako bi imali prostora za slobodniji aktivizam.

Koordinatorka projekta je osim grant šeme u okviru koje će biti podržane OCD, najavila i ostale aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu. ”Projekat ima obrazovnu komponentu, u okviru koje će biti sprovedeni treninzi za NVO i građane, policijske službenike i institucije koje prate postupanje državnih organa u vezi sa slobodom okupljanja kao što su Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Savjet za građansku kontrolu rada policije i Skupština. Osim obrazovne komponente, važna komponenta projekta je i informativna, pa će biti pripremljen i Priručnik o pravima i obavezama svih aktera u oblasti javnih okupljanja, kao i video animacija koja će pomoći da važne poruke dopru do što većeg broja aktera.”

Ana Đurnić, koordinatorka grant šeme je prisutne upoznala sa ciljevima grant šeme i očekivanjima od aplikacija koje zainteresovane OCD mogu dostaviti u okviru Konkursa na email adresu Instituta alternativa. U okviru Konkursa je pripremljen Vodič za aplikante, sa čijim ciljevima je upoznala potencijalne podnosioce predloga projekata. Ciljevi grant šeme su fokusirani na jačanje kapaciteta OCD da sprovode aktivnosti i inicijative nadgledanja javnih okupljanja na lokalnom nivou, da informišu građane i unapređuju njihovo znanje o slobodi okupljanja i unapređuju javni dijalog o zakonskom regulisanju javnih okupljanja na lokalnom nivou. Koordinatorka grant šeme je istakla da je predviđeno trajanje projekata 6 mjeseci, i objasnila važne pojedinosti u vezi popunjavanja prijavnih formulara budžeta i matrice logičkog okvira.

Finansijska menadžerka IA, Tamara Delić, govorila je o finansijskom aspektu Konkursa i upoznala prisutne o finansijskom izvjetštavanja u toku projekta. Delić je kazala da je konkursom je predviđeno da se organizacijama civilnog društva raspodijeli 35.000 EUR, i da je iznos sredstava koji će Institut alternativa (IA) dodijeliti u okviru ovog poziva, po pojedinačnom projektu, je najmanje 5 000 EUR, a najviše 10 000 EUR.

Članice projektnog tima su nakon prezentovanja pojedinosti iz Konkursa, dale odgovore na pitanja učesnika u cilju što uspješnije pripreme potencijalnih predloga projekata.

Info sesija je organizovana u okviru projekta ’Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’, koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ove objave predstavlja isključivu odgovornost Instituta alternativa i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *