Održan sastanak IA sa predsjednicom Skupštine

U cilju nastavka saradnje sa Skupštinom Crne Gore, predstavnici Instituta alternativa (IA) Stevo Muk, Milena Muk i Nikoleta Pavićević sastali su se danas sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović. Na sastanku su predstavljeni nalazi IA o kontrolnoj i zakonodavnoj ulozi Skupštine prikupljeni u okviru projekta koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju, i dogovorena dalja saradnja u okviru izrade Zakona o Skupštini.

U nastavku prenosimo u cjelosti saopštenje Skupštine sa održanog sastanka:

Osvrnuvši se na važnost kontrolne i nadzorne uloge parlamenta, te praktičnu primjenu instrumenata kojima Skupština u ovom domenu raspolaže, predsjednica Đurović je ocijenila da kvantitativni porast broja kontrolnih i konsultativnih saslušanja, kao i parlamentarnih istraga ipak ne prati istovjetan kvalitet donijetih zaključaka, te da je evidentno da često izostaje adekvatan nadzor nad njihovim sprovođenjem. U tom segmentu, kako je navela Đurović, neophodno je napraviti značajne iskorake i insistirati na efektivnijoj primjeni nadzorne uloge Skupštine.

Predsjednica je ocijenila i da je jedan od izazova, ali i prioriteta u daljem radu najvišeg zakonodavnog doma, donošenje zakona o Skupštini, poručujući da postoji spremnost i opredjeljenje da se izradi zakona pristupi u najskorije vrijeme. Ona je napomenula da je shodno Zaključku Kolegijuma predsjednice, u toku formiranje radne grupe koja će raditi na izradi ovog zakonskog rješenja i u vezi sa tim navela da postoji raspoloženje da budu razmotrene i sve eventualne sugestije i ideje zainteresovanih subjekata, a time i NVO sektora. Takođe, primijetila je da bi bilo korisno, ali i neophodno sinhronizovati rad na izradi zakona o Skupštini i zakona o Vladi.

Đurović je sagovornike upoznala i sa svojim opredjeljenjem da da puni doprinos političkom dijalogu kao važnom segmentu, koji jeste pretpostavka uspješnih rješenja u procesu izbora čelnih ljudi u pravosudnom sistemu, što je i ključ napretka reformskih procesa, budući da je primaran cilj da Crna Gora u što kraćem roku ispuni uslove predviđene poglavljima 23 i 24.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa Stevo Muk je podsjetio da Institut u prethodne dvije godine u saradnji i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy – NED) sprovodi projekat usmjeren na jačanje sveukupne uloge Skupštine Crne Gore, a najprije parlamentarnog nadzora. On je govoreći, upravo o kontrolnoj ulozi Skupštine, koju i tretiraju kao prioritetnu, konstatovao da je analizom primijećeno da pitanje kvantiteta određenih mehanizama nije izazov, ali da veoma bitan problem ostaje pitanje donošenja, sprovođenja i nadzora nad sprovođenjem određenih zaključaka skupštinskih tijela.

Muk se osvrnuo i na važnost problematike iz domena finansija i budžetiranja, pa navodeći da u kontinuitetu afirmišu organizovanje Parlamentarne budžetske kancelarije, ocijenio da je u ovoj sferi neophodno napraviti dalje iskorake, uz sugestiju da je „parlamentarna rasprava i dalje siromašna u vezi sa temom budžeta”.

Takođe, on je istakao da je evidentno da su u prethodne dvije godine napravljeni značajni iskoraci u dijelu transparentnosti i otvorenosti u radu crnogorskog parlamenta, te konstatovao da je važno „sačuvati postignute standarde i dalje ih unaprijediti”.

Uz sugestiju da bi bilo korisno da Skupština aktivnije tretira pitanje reforme javne uprave, iz Instituta su apostrofirali važnost donošenja zakona o Skupštini, sugerišući neke od modela saradnje tokom izrade zakona, kroz proaktivan pristup.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *